Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Cel i zakres

W czasopiśmie „Acta Scientiarum Polonorum” seria „Formatio Circumiectus” są publikowane prace naukowe recenzowane w tzw. double-blind review process.

Artykuły publikowane są w językach polskim i angielskim i dotyczą kształtowania środowiska, rozumianego jako różne działania podejmowane przez człowieka w przestrzeni. Są to prace przeglądowe i doświadczalne, prezentujące wyniki badań terenowych i laboratoryjnych w zakresie szeroko rozumianej  inżynierii środowiska.

Warunki publikacji zamieszczone są w zakładce „Dla autorów”.