Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Rada Naukowa

 • Ahmed Mohamed Abdelsattar, Al-Azhar University, Kair, Egypt
 • Devendra M. Amatya, Center for Forested Wetlands Research, US Forest Service, USA
 • Jaroslav Antal, Nitra, Slovak University of Agriculture, Slovakia
 • Ramon Batalla, Lleida, University of Lleida, Spain
 • Paul Carling, Southampton, University of Southampton, United Kingdom
 • Chen Gaiying, Pekin, Beijing University of Agriculture, China
 • António Bento Gonçalves,  University of Minho, Portugal
 • Ý. Tüzel Hakki, Izmir, Ege Universiteti, Turkey
 • Jan Hradecký, Univerisity of Ostrava, Czech Republic
 • Jerzy Jeznach, Warsaw, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warsaw Univesity of Life Sciences), Poland
 • Tomasz Kałuża, Poznań, Uniwersytet Przyrodniczy we Poznaniu (Poznań  University of Life Sciences), Poland
 • Jan Kempiński, Wrocław, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (Wrocław University of Environmental and Life Sciences), Poland
 • Jolanta Komisarek, Poznań, Uniwersytet Przyrodniczy we Poznaniu (Poznań  University of Life Sciences), Poland
 • Kohji Michioku, Hosei University, Tokyo, Japan
 • Milan Lehotsky, Comenius University of Bratislava, Slovakia
 • Marcel Mindrescu, University of Suceava, Romania
 • Michele Palermo, University of Pisa, Italy
 • Artur Radecki-Pawlik, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (University of Agriculture in Krakow), Poland  – przewodniczący
 • Fabián Rivera-Trejo, Juarez Autonomous University of Tabasco, Mexico
 • Kevin Russell, University of Wisconcin – Stevens Point, USA
 • Bernard Šiška, Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia
 • Gabriel Soto-Cortés, National Autonomous University of Mexico, Mexico
 • Xavier Úbeda, University of Barcelona, Spain
 • Andrzej Wałęga, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (University of Agriculture in Krakow), Poland
 • Tymoteusz Zydroń, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (University of Agriculture in Krakow), Poland – sekretarz
 • Karol Król, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (University of Agriculture in Krakow), Poland – sekretarz ds. informatyzacji