Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Zeszyt 17 (2) 2018

Spis treści:

Zeszyt 17 (2) 2018 str. 3-11 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.2.3
Maria Nawieśniak
HYDROMORFOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWA OCENA DOLINY RZEKI BIAŁKI
 
Zeszyt 17 (2) 2018 str. 13-21 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.2.13
Ryszard Oleszczuk, Ewelina Zając, Edyta Hewelke, Karolina Wawer
WYZNACZANIE KRZYWYCH RETENCYJNOŚCI WODNEJ GLEB ORGANICZNYCH METODĄ POŚREDNIĄ – BIBUŁY FILTRACYJNEJ
 
Zeszyt 17 (2) 2018 str. 23-31 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.2.23
Renata Kędzior, Artur Szwalec, Paweł Mundała
ŚREDNIA BIOMASA OSOBNICZA (SBO) BIEGACZOWATYCH (COELOPTERA, CARABIDAE) JAKO WSKAŹNIK OCENY PRECESÓW SUKCESYJNYCH W OBSZARACH POPRZEMYSŁOWYCH
 
Zeszyt 17 (2) 2018 str. 33-46 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.2.33
Mariusz Barszcz
ZASTOSOWANIE DANYCH RADAROWYCH DO ANALIZY PROCESU OPAD-ODPŁYW W ZLEWNI MIEJSKIEJ
 

Zanleziono 4 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).