Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Zeszyt 16 (3) 2017

Spis treści:

Zeszyt 16 (3) 2017 str. 3-13 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.3.3
R. Oleszczuk, M. Gąsowska, G. Guz, J. Urbański, E. Hewelke
Wpływ procesów osiadania i zanikania gleb organicznych murszowych na profile podłużne rowów odwadniająco – nawadniających
 
Zeszyt 16 (3) 2017 str. 15-29 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.3.15
Krzysztof Gawroński, Edyta Sobaś, Grażyna Gawrońska, Monika Pytlowska
PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE FUNKCJI TURYSTYCZNYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Z ZASTOSOWANIEM TAKSONOMII WROCŁAWSKIEJ
 
Zeszyt 16 (3) 2017 str. 31-41 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.3.31
Bogusław Michalec, Bogumiła Zielińska-Szczęsny, Tadeusz Ślizowski
OCENA WARUNKÓW EKSPLOATACJI POMPOWNI KOMPLEKSU ODWODNIENIOWEGO MOGIŁA-KOPANIEC
 
Zeszyt 16 (3) 2017 str. 43-56 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.3.43
Jakub Nieć, Paweł Zawadzki, Zbigniew Walczak, Marcin Spychała
OBLICZENIA FILTRACJI PRZEZ ZAPORĘ ZIEMNĄ Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU HYDRUS
 
Zeszyt 16 (3) 2017 str. 57-71 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.3.57
Agnieszka Policht-Latawiec, Wioletta Żarnowiec
WPŁYW DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NA JAKOŚĆ WODY POTOKU FLISZOWEGO JASIENIANKA
 

Zanleziono 5 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).