Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Najczęściej pobierane artykuły - ostatnie 30 dni

1Andrzej Wałęga, Anna Górka, Agnieszka Cupak, Bogusław Michalec
ANALIZA REŻIMU HYDROLOGICZNEGO RZEKI GÓRSKIEJ W WIELOLECIU 1985–2012 NA PRZYKŁADZIE RZEKI KAMIENICY
2Răzvan G.Voicu, Kelly N. Miles
ZASADA DZIAŁANIA I PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO DLA RYB MIGRUJĄCYCH W GÓRĘ I W DÓŁ CIEKU WODNEGO
3Marta Kasińska, Jan Kempiński, Robert Świerzko
KONSYSTENCJA ZACZYNÓW CEMENTOWYCH A ICH PARAMETRY REOLOGICZNE
4Grzegorz Pęczkowski, Wojciech Orzepowski, Ryszard Pokładek, Tomasz Kowalczyk, Romuald Żmuda, Rafał Wójcik
WŁAŚCIWOŚCI RETENCYJNE ZIELONYCH DACHÓW TYPU EKSTENSYWNEGO NA PRZYKŁADZIE BADAŃ MODELOWYCH
5Monika Mika
KONCEPCJA MODELOWANIA STAWEK PODATKU KATASTRALNEGO NA PRZYKŁADZIE NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH O FUNKCJACH MIESZKALNYCH W POLSCE
6Łukasz Borek
WPŁYW PODWÓJNEGO GŁĘBOSZOWANIA NA WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE GLEB PŁOWYCH
7Katarzyna Rozbicka, Tomasz Rozbicki
ZALEŻNOŚĆ BODŹCOWOŚCI CIŚNIENIA OD CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ W WARSZAWIE
8Andrzej Bogdał, Tomasz Kowalik, Łukasz Borek, Krzysztof Ostrowski
PRZYCZYNY NADMIERNEGO UWILGOTNIENIA GLEB W PRUSACH KOŁO KRAKOWA
9Mariusz Cholewa, Karol Plesiński, Katarzyna Kamińska, Przemysław Baran
WARUNKI HYDRODYNAMICZNE PRZEPŁYWU RZEKI WILGI W OKOLICY PRZEPUSTU DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KOŹMICE WIELKIE
10Jolanta Dąbrowska, Andrzej Moryl, Ewa Kucharczak-Moryl, Romuald Żmuda, Iwona Lejcuś
ZAWARTOŚĆ ZWIĄZKÓW AZOTU W WODACH RZEKI STRZEGOMKI POWYŻEJ ZBIORNIKA DOBROMIERZ

Ogółem pobrano 3139 artykułów

Najczęściej pobierane abstrakty - ostatnie 30 dni

Ogółem:

1Jolanta Dąbrowska, Andrzej Moryl, Ewa Kucharczak-Moryl, Romuald Żmuda, Iwona Lejcuś
ZAWARTOŚĆ ZWIĄZKÓW AZOTU W WODACH RZEKI STRZEGOMKI POWYŻEJ ZBIORNIKA DOBROMIERZ
2Krzysztof Gondek, Michał Kopeć
ZMIANY SKŁADU CHEMICZNEGO OSADÓW ŚCIEKOWYCH ZMIESZANYCH Z TORFEM
3Tomáš Galia, Václav Škarpich, Kateřina Gajdošová, Petr Krpec
ZMIENNOŚĆ POBIERANIA PRÓBEK ŻWIRU METODĄ WOLMANA ZE ŻWIROWEGO LUB ZBUDOWANEGO Z OTOCZAKÓW DNA STRUMIENI
4Katarzyna Rozbicka, Tomasz Rozbicki
ZALEŻNOŚĆ BODŹCOWOŚCI CIŚNIENIA OD CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ W WARSZAWIE
5Władysława Morzyniec, Izabela Piech, Sebastian Goraj
ZMIANY W KRAJOBRAZIE I UŻYTKOWANIU GRUNTÓW PIENIŃSKIGO PARKU NARODOWEGO
6Aleksandra Nowobilska-Luberda, Elwira Nowobilska, Stefan Satora
UJĘCIA I WODY PODZIEMNE WYKORZYSTYWANE DLA ZAOPATRZENIA MIASTA NOWY TARG
7Natalia Krystyna Gietka
ANALIZA PORÓWNAWCZA PROCESÓW TŁUMIENIA I WYGŁADZANIA FALI CIŚNIENIA W TRAKCIE NIEUSTALONEGO PRZEPŁYWU W RUROCIĄGACH WYKONANYCH Z RÓŻNYCH MATERIAŁÓW
8Aneta Bylak, Magdalena Wójcik
Reakcje bezkręgowców bentosowych na akumulację drobnoziarnistego osadu w potoku górskim
9Andrzej Bogdał, Tomasz Kowalik, Łukasz Borek, Krzysztof Ostrowski
PRZYCZYNY NADMIERNEGO UWILGOTNIENIA GLEB W PRUSACH KOŁO KRAKOWA
10Joanna Chmist, Mateusz Hämmerling
Wybór najskuteczniejszej metody rekultywacji zbiorników wodnych z wykorzystaniem metody AHP

Ogółem pobrano 2224 abstraktów