Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Najczęściej pobierane artykuły - ostatnie 30 dni

1Roman Kuryltsiv, Józef Hernik, Nadiia Kryshenyk, Nataliya Zhydovska
REJESTR GRUNTÓW JAKO INSTRUMENT ROZWOJU ZJEDNOCZONYCH HROMAD TERYTORIALNYCH NA UKRAINIE
2Andrzej Bogdał, Tomasz Kowalik, Łukasz Borek, Krzysztof Ostrowski
PRZYCZYNY NADMIERNEGO UWILGOTNIENIA GLEB W PRUSACH KOŁO KRAKOWA
3Małgorzata Makowska, Ewa Maciejewska
Wpływ czasu napowietrzania na pracę reaktora SBR i SBBR
4Margot Dudkiewicz, Wojciech Durlak, Marzena Parzymies, Ewa Grela
PROJEKT KONCEPCYJNY ZAGOSPODAROWANIA SIEDLISKA WIEJSKIEGO NA POŁUDNIOWYM MAZOWSZU
5Joanna Chmist, Mateusz Hämmerling
Wybór najskuteczniejszej metody rekultywacji zbiorników wodnych z wykorzystaniem metody AHP
6Margot Dudkiewicz, Marek Dąbski, Wojciech Durlak
DENDROFLORA ZABYTKOWEGO PARKU W KIJANACH
7Tomasz Kałuża
WPŁYW ZACIENIENIA PRZEZ DRZEWA I KRZEWY NA ZMIANY WARUNKÓW PRZEPŁYWU W KORYCIE RZEKI NIZINNEJ
8Wojciech Szpakowski
PRZEPUSTOWOŚĆ HYDRAULICZNA PRZEPUSTU KOŁOWEGO W WARUNKACH NIEZATOPIONEGO WLOTU
9Karol Król
RENTA PLANISTYCZNA I OPŁATA ADIACENCKA – WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNE
10Mariusz Cholewa, Karol Plesiński, Katarzyna Kamińska, Przemysław Baran
WARUNKI HYDRODYNAMICZNE PRZEPŁYWU RZEKI WILGI W OKOLICY PRZEPUSTU DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KOŹMICE WIELKIE

Ogółem pobrano 4160 artykułów

Najczęściej pobierane abstrakty - ostatnie 30 dni

Ogółem:

1Aleksandra Nowobilska-Luberda, Elwira Nowobilska, Stefan Satora
UJĘCIA I WODY PODZIEMNE WYKORZYSTYWANE DLA ZAOPATRZENIA MIASTA NOWY TARG
2Artur Magnuszewski
ZASTOSOWANIE OBRAZÓW RADAROWYCH Z SATELITY SENTINEL 1 DO OCENY ZJAWISK LODOWYCH – NA PRZYKŁADZIE JEZIORA ZEGRZYŃSKIEGO
3Michal Wiezik, Tomáš Lepeška, Igor Gallay, Juraj Modranský, Branislav Olah, Adela Wieziková
LASY PASTWISKOWE W ŚRODKOWEJ SŁOWACJI – ZMIERZCH TRADYCYJNEJ FORMY UŻYTKOWANIA TERENU
4Rozpondek Katarzyna, Rozpondek Rafał, Pachura Piotr
ANALIZA TOKSYCZNOŚCI OSADÓW DENNYCH ZBIORNIKA PORAJ W ASPEKCIE STOPNIA ZANIECZYSZCZENIA METALAMI CIĘŻKIMI
5Joanna Chmist, Mateusz Hämmerling
Wybór najskuteczniejszej metody rekultywacji zbiorników wodnych z wykorzystaniem metody AHP
6Dorota Pusłowska-Tyszewska, Sylwester Tyszewski
PRÓBA ZASTOSOWANIA OPRACOWANEJ W 2015 ROKU „METODY SZACOWANIA PRZEPŁYWÓW ŚRODOWISKOWYCH W POLSCE” W ZLEWNI RZEKI WIEPRZY
7Grzegorz Pęczkowski, Wojciech Orzepowski, Ryszard Pokładek, Tomasz Kowalczyk, Romuald Żmuda, Rafał Wójcik
WŁAŚCIWOŚCI RETENCYJNE ZIELONYCH DACHÓW TYPU EKSTENSYWNEGO NA PRZYKŁADZIE BADAŃ MODELOWYCH
8Joanna Wicher-Dysarz, Tomasz Dysarz
NIEPEWNOŚĆ SZACOWANIA ROCZNEGO DOPŁYWU RUMOWISKA DO ZBIORNIKA STARE MIASTO NA PODSTAWIE WZORÓW EMPIRYCZNYCH
9Sławomir Bajkowski, Aneta Tymińska
UKŁAD ZWIERCIADŁA WODY NA TRAPEZOWYM PROGU PRZEPUSZCZALNYM Z OSTROKRAWĘDZIOWYM PRZELEWEM NA SKARPIE GÓRNEJ
10Katarzyna Szawernoga, Grzegorz Pęczkowski
BADANIA EKSPERYMENTALNE WŁAŚCIWOŚCI CIEPLNYCH W PIONOWYCH SYSTEMACH ROŚLINNYCH

Ogółem pobrano 12863 abstraktów