Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Najczęściej pobierane artykuły - ostatnie 30 dni

1Michele Palermo, Stefano Pagliara
PRZEGLĄD CECH ODSKOKU HYDRAULICZNEGO W KORYTACH NACHYLONYCH W DÓŁ LUB W GÓRĘ (TZW. ODWRÓCONYCH) Z GŁADKIM LUB SZORSTKIM DNEM
2Joanna Chmist, Mateusz Hämmerling
Wybór najskuteczniejszej metody rekultywacji zbiorników wodnych z wykorzystaniem metody AHP
3Adam Nowak, Leszek Książek
WPŁYW DOKŁADNOŚCI POMIARU KONFIGURACJI DNA CIEKU SONDĄ ADCP NA UKŁAD ZWIERCIADŁA WODY PRZY PRZEPŁYWIE Q1%
4Margot Dudkiewicz, Wojciech Durlak, Marzena Parzymies, Ewa Grela
PROJEKT KONCEPCYJNY ZAGOSPODAROWANIA SIEDLISKA WIEJSKIEGO NA POŁUDNIOWYM MAZOWSZU
5Tomasz Tymiński, Justyna Mumot, Radosław Strojny, Dorota Karpowicz
ANALIZA MOŻLIWOŚCI EKOLOGICZNEGO UDROŻNIENIA CIEKU (W PRZEKROJU BUDOWLI WODNEJ) ZA POMOCĄ RAMPY DLA RYB
6Łukasz Borek
WPŁYW PODWÓJNEGO GŁĘBOSZOWANIA NA WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE GLEB PŁOWYCH
7Leszek Książek, Andrzej Strużyński, Małgorzata Leja, Ewelina Pilch
MODELOWANIE FIZYCZNE I NUMERYCZNE PRZEPŁYWU WODY W PRZEPŁAWCE BIOLOGICZNEJ
8Andrzej Wałęga, Anna Górka, Agnieszka Cupak, Bogusław Michalec
ANALIZA REŻIMU HYDROLOGICZNEGO RZEKI GÓRSKIEJ W WIELOLECIU 1985–2012 NA PRZYKŁADZIE RZEKI KAMIENICY
9Sebastian Kujawiak, Małgorzata Makowska, Radosław Matz
CHARAKTERYSTYKI HYDRAULICZNE PODNOŚNIKA POWIETRZNEGO
10Przemysław Baran, Ryszard Murzyn, Aleksandra Meres
PROBLEM WYBORU SKUTECZNEJ METODY STABILIZACJI DRÓG NA ZABUDOWANYCH OBSZARACH OSUWISKOWYCH

Ogółem pobrano 3420 artykułów

Najczęściej pobierane abstrakty - ostatnie 30 dni

Ogółem:

1
2Aneta Bylak, Magdalena Wójcik
Reakcje bezkręgowców bentosowych na akumulację drobnoziarnistego osadu w potoku górskim
3Rozpondek Katarzyna, Rozpondek Rafał, Pachura Piotr
ANALIZA TOKSYCZNOŚCI OSADÓW DENNYCH ZBIORNIKA PORAJ W ASPEKCIE STOPNIA ZANIECZYSZCZENIA METALAMI CIĘŻKIMI
4Paweł Zawadzki, Ryszard Błażejewski, Maciej Pawlak
PRZEGLĄD METOD ODMULANIA ZBIORNIKÓW WODNYCH
5Aleksandra Nowobilska-Luberda, Elwira Nowobilska, Stefan Satora
UJĘCIA I WODY PODZIEMNE WYKORZYSTYWANE DLA ZAOPATRZENIA MIASTA NOWY TARG
6Jan Kazak, Małgorzata Świąder, Szymon Szewrański, Romuald Żmuda
Wskaźniki geo-środowiskowe w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko
7Przemysław Baran, Mariusz Cholewa, Małgorzata Klimek
Wpływ zmian stanów wody na zachowanie się modeli nasypów hydrotechnicznych wykonanych z popioło-żużla
8Michał Szydłowski
NUMERYCZNE MODELOWANIE HYDRODYNAMIKI JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH OBIEKTÓW WODNYCH
9Stanisław Bacior
Badanie zmienności oddziaływania autostrady na grunty rolne na przykładzie odcinka autostrady A1
10Natalia Krystyna Gietka
ANALIZA PORÓWNAWCZA PROCESÓW TŁUMIENIA I WYGŁADZANIA FALI CIŚNIENIA W TRAKCIE NIEUSTALONEGO PRZEPŁYWU W RUROCIĄGACH WYKONANYCH Z RÓŻNYCH MATERIAŁÓW

Ogółem pobrano 5039 abstraktów