Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Najczęściej pobierane artykuły - ostatnie 30 dni

1Łukasz Borek
WPŁYW PODWÓJNEGO GŁĘBOSZOWANIA NA WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE GLEB PŁOWYCH
2Sławomir Bajkowski
Wykorzystanie krzywych sum czasów przewyższenia przepływów wraz z wyższymi w obliczeniach hydroenergetycznych
3Joanna Chmist, Mateusz Hämmerling
Wybór najskuteczniejszej metody rekultywacji zbiorników wodnych z wykorzystaniem metody AHP
4Grzegorz Pęczkowski, Wojciech Orzepowski, Ryszard Pokładek, Tomasz Kowalczyk, Romuald Żmuda, Rafał Wójcik
WŁAŚCIWOŚCI RETENCYJNE ZIELONYCH DACHÓW TYPU EKSTENSYWNEGO NA PRZYKŁADZIE BADAŃ MODELOWYCH
5Leszek Książek, Andrzej Strużyński, Małgorzata Leja, Ewelina Pilch
MODELOWANIE FIZYCZNE I NUMERYCZNE PRZEPŁYWU WODY W PRZEPŁAWCE BIOLOGICZNEJ
6Stefan Satora, Krzysztof Chmielowski, Andrzej Wałęga
BALNEOLOGICZNE WYKORZYSTANIE WÓD PODZIEMNYCH W WYBRANYCH REJONACH POLSKI POŁUDNIOWEJ
7Michele Palermo, Stefano Pagliara
PRZEGLĄD CECH ODSKOKU HYDRAULICZNEGO W KORYTACH NACHYLONYCH W DÓŁ LUB W GÓRĘ (TZW. ODWRÓCONYCH) Z GŁADKIM LUB SZORSTKIM DNEM
8Marek Ramczyk
MODEL EKONOMETRYCZNY JAKO INSTRUMENT ANALIZY ZMIAN STRUKTURALNYCH W GOSPODARCE RYBACKIEJ JEZIOR
9Antoni Grzywna
Zanikanie powierzchni torfowiska na odwodnionych użytkach zielonych Polesia Lubelskiego
10Artur Radecki-Pawlik
RENATURYZACJA RZEK I POTOKÓW GÓRSKICH – TECHNICZNY I SOCJOLOGICZNY ASPEKT ZAGADNIENIA

Ogółem pobrano 2728 artykułów

Najczęściej pobierane abstrakty - ostatnie 30 dni

Ogółem:

1Artur Chorostyński, Andrzej Łach, Grzegorz Pasztyła
PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE I BAKTERIOLOGIA ODKRYTYCH WÓD MINERALNYCH I SIARCZKOWYCH W OKOLICACH SANOKA I LESKA, ORAZ MOŻLIWOŚCI LECZNICZEGO WYKORZYSTANIA TYCH WÓD
2Aleksandra Nowobilska-Luberda, Elwira Nowobilska, Stefan Satora
UJĘCIA I WODY PODZIEMNE WYKORZYSTYWANE DLA ZAOPATRZENIA MIASTA NOWY TARG
3Rozpondek Katarzyna, Rozpondek Rafał, Pachura Piotr
ANALIZA TOKSYCZNOŚCI OSADÓW DENNYCH ZBIORNIKA PORAJ W ASPEKCIE STOPNIA ZANIECZYSZCZENIA METALAMI CIĘŻKIMI
4Paweł Zawadzki, Ryszard Błażejewski, Maciej Pawlak
PRZEGLĄD METOD ODMULANIA ZBIORNIKÓW WODNYCH
5Krystyna Pudelska, Margot Dudkiewicz, Wojciech Durlak, Marzena Parzymies
Ranga dawnych i współczesnych ogrodów terapeutycznych
6Ryszard Pokładek, Tomasz Kowalczyk, Wojciech Orzepowski, Romuald Żmuda
OCENA ZMIENNOŚCI REZERWY RETENCJI GLEBOWEJ NA UŻYTKACH ROLNYCH W REJONIE WROCŁAWIA
7Jorge Osvaldo Castillo-Pereyra, Fabián Rivera-Trejo, Hector Oswaldo Rubio-Arias
Klasyfikcja zdjęć satelitarnych zbiegów rzek
8Michał Szydłowski
NUMERYCZNE MODELOWANIE HYDRODYNAMIKI JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH OBIEKTÓW WODNYCH
9Jolanta Dąbrowska, Andrzej Moryl, Ewa Kucharczak-Moryl, Romuald Żmuda, Iwona Lejcuś
ZAWARTOŚĆ ZWIĄZKÓW AZOTU W WODACH RZEKI STRZEGOMKI POWYŻEJ ZBIORNIKA DOBROMIERZ
10Joanna Wicher-Dysarz, Tomasz Dysarz
NIEPEWNOŚĆ SZACOWANIA ROCZNEGO DOPŁYWU RUMOWISKA DO ZBIORNIKA STARE MIASTO NA PODSTAWIE WZORÓW EMPIRYCZNYCH

Ogółem pobrano 2644 abstraktów