Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Najczęściej pobierane artykuły - ostatnie 30 dni

1Karol Król
RENTA PLANISTYCZNA I OPŁATA ADIACENCKA – WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNE
2Artur Chorostyński, Andrzej Łach, Grzegorz Pasztyła
PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE I BAKTERIOLOGIA ODKRYTYCH WÓD MINERALNYCH I SIARCZKOWYCH W OKOLICACH SANOKA I LESKA, ORAZ MOŻLIWOŚCI LECZNICZEGO WYKORZYSTANIA TYCH WÓD
3Barbara Skowera, Joanna Kopcińska, Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek, Jakub Wojkowski
NIEDOBORY I NADMIARY OPADÓW W OKRESIE WEGETACJI ZIEMNIAKA PÓŹNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM (1981–2010)
4Andrzej Bogdał, Tomasz Kowalik, Łukasz Borek, Krzysztof Ostrowski
PRZYCZYNY NADMIERNEGO UWILGOTNIENIA GLEB W PRUSACH KOŁO KRAKOWA
5K. Boroń, Sławomir Klatka, Marek Ryczek, Paweł Liszka
KSZTAŁTOWANIE SIĘ WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH, FIZYKOCHEMICZNYCH I WODNYCH REKULTYWOWANEGO I NIEREKULTYWOWANEGO OSADNIKA BYŁYCH KRAKOWSKICH ZAKŁADÓW SODOWYCH „SOLVAY”
6Łukasz Borek
WPŁYW PODWÓJNEGO GŁĘBOSZOWANIA NA WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE GLEB PŁOWYCH
7Robert Krzysztof Sobolewski, Katarzyna Maria Sabura-Mielnik, Elżbieta Małgorzata Szopińska
POZYSKIWANIE DANYCH O POMNIKACH PRZYRODY – PROPOZYCJA KARTY EWIDENCYJNEJ DLA DRZEW POMNIKOWYCH. CZĘŚĆ 1
8Robert Krzysztof Sobolewski
OCENA JAKOŚCI POWIETRZA LEGNICY (POLSKA, DOLNY ŚLĄSK) NA PODSTAWIE WYBRANYCH ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH I WSKAŹNIKA TEMPERATURY ODCZUWALNEJ
9Andrzej Wałęga, Anna Górka, Agnieszka Cupak, Bogusław Michalec
ANALIZA REŻIMU HYDROLOGICZNEGO RZEKI GÓRSKIEJ W WIELOLECIU 1985–2012 NA PRZYKŁADZIE RZEKI KAMIENICY
10Răzvan G.Voicu, Kelly N. Miles
ZASADA DZIAŁANIA I PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO DLA RYB MIGRUJĄCYCH W GÓRĘ I W DÓŁ CIEKU WODNEGO

Ogółem pobrano 3941 artykułów

Najczęściej pobierane abstrakty - ostatnie 30 dni

Ogółem:

1Artur Chorostyński, Andrzej Łach, Grzegorz Pasztyła
PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE I BAKTERIOLOGIA ODKRYTYCH WÓD MINERALNYCH I SIARCZKOWYCH W OKOLICACH SANOKA I LESKA, ORAZ MOŻLIWOŚCI LECZNICZEGO WYKORZYSTANIA TYCH WÓD
2Aleksandra Nowobilska-Luberda, Elwira Nowobilska, Stefan Satora
UJĘCIA I WODY PODZIEMNE WYKORZYSTYWANE DLA ZAOPATRZENIA MIASTA NOWY TARG
3Aneta Bylak, Magdalena Wójcik
Reakcje bezkręgowców bentosowych na akumulację drobnoziarnistego osadu w potoku górskim
4Justyna Czajkowska
WPŁYW JONÓW WAPNIA NA WYTRĄCANIE SIĘ STRUWITU Z ROZTWORÓW WODNYCH
5Bernard Okoński, Antoni T. Miler
KLIMATYCZNY BILANS WODNY ZALESIONYCH TERENÓW WIELKOPOLSKI NA PRZYKŁADZIE PUSZCZY ZIELONKA
6
7Barbara Skowera, Joanna Kopcińska, Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek, Jakub Wojkowski
NIEDOBORY I NADMIARY OPADÓW W OKRESIE WEGETACJI ZIEMNIAKA PÓŹNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM (1981–2010)
8Veronika Vaculová, Jakub Fuska
OGRODY DESZCZOWE – STUDIUM PRZYPADKU IDENTYFIKACJA POTENCJLANEJ LOKALIZACJI Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK GIS
9Joanna Wicher-Dysarz, Tomasz Dysarz
WSTĘPNA PROGNOZA WPŁYWU ODMULENIA RZEKI NER NA WARUNKI HYDRAULICZNE JEJ KORYTA
10Adam Krajewski, Kazimierz Banasik
ODDZIAŁYWANIE STAWÓW DETENCYJNYCH NA WIELKOŚĆ ŁADUNKU RUMOWISKA UNOSZONEGO – PRZEGLĄD WYNIKÓW BADAŃ

Ogółem pobrano 5845 abstraktów