Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Najczęściej pobierane artykuły - ostatnie 30 dni

1Karol Król
OCENA WYBRANYCH TECHNIK TWORZENIA INTERAKTYWNYCH MAP LOKALIZACJI OBIEKTÓW PRZESTRZENNYCH
2Leszek Książek, Andrzej Strużyński, Małgorzata Leja, Ewelina Pilch
MODELOWANIE FIZYCZNE I NUMERYCZNE PRZEPŁYWU WODY W PRZEPŁAWCE BIOLOGICZNEJ
3Łukasz Kaczmarek
WIELOKRYTERIALNA OCENA RÓŻNYCH WARIANTÓW LOKALIZACJI UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH DLA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CZĘSTOCHOWIE
4Joanna Chmist, Mateusz Hämmerling
Wybór najskuteczniejszej metody rekultywacji zbiorników wodnych z wykorzystaniem metody AHP
5Veronika Vaculová, Jakub Fuska
OGRODY DESZCZOWE – STUDIUM PRZYPADKU IDENTYFIKACJA POTENCJLANEJ LOKALIZACJI Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK GIS
6K. Boroń, Sławomir Klatka, Marek Ryczek, Paweł Liszka
KSZTAŁTOWANIE SIĘ WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH, FIZYKOCHEMICZNYCH I WODNYCH REKULTYWOWANEGO I NIEREKULTYWOWANEGO OSADNIKA BYŁYCH KRAKOWSKICH ZAKŁADÓW SODOWYCH „SOLVAY”
7Karolina Koś, Eugeniusz Zawisza
STABILIZACJA BENTONITEM OSADÓW DENNYCH ZBIORNIKA ZAPOROWEGO W ASPEKCIE ICH WYKORZYSTANIA DO USZCZELNIEŃ SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH
8Ryszard Oleszczuk, Ewelina Zając, Edyta Hewelke, Karolina Wawer
WYZNACZANIE KRZYWYCH RETENCYJNOŚCI WODNEJ GLEB ORGANICZNYCH METODĄ POŚREDNIĄ – BIBUŁY FILTRACYJNEJ
9Leszek Książek, Agnieszka Woś, Gaëtan Roche
WPŁYW GRUPY GŁAZÓW NA ROZMIESZCZENIE MIKROSIEDLISK PRZY ZMIENNYM REŻIMIE PRZEPŁYWU W KORYCIE GŁÓWNYM
10Paweł Mundała, Artur Szwalec, Mariusz Cholewa
OCENA WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNYCH I GEOTECHNICZNYCH MIESZANINY POPIOŁOWO-ŻUŻLOWEJ Z ELEKTROWNI SKAWINA S.A. W MODELOWYM BADANIU ZAPORY ZIEMNEJ

Ogółem pobrano 4315 artykułów

Najczęściej pobierane abstrakty - ostatnie 30 dni

Ogółem:

1Krzysztof Gawroński
STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA TERENÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA TLE WYPOSAŻENIA GMIN W URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY EKOLOGICZNO-KOMUNALNEJ
2Beata Fornal, Czesław Wysocki
OCENA WALORÓW KRAJOBRAZU DLA POTRZEB REKREACJI NA PRZYKŁADZIE GMINY CIĘŻKOWICE
3Jan Macuda, Tadeusz Zając, Jacek Antonkiewicz
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE I MIKROBIOLOGICZNE GLEB W BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE SKŁADOWISKA ODPADÓW PRZEMYSŁU NAFTOWEGO W JAŚLE
4Maciej Urbaniak
BIOLOGICZNA STABILIZACJA I REKULTYWACJA GRUNTÓW Z WYKORZYSTANIEM NATURALNYCH WŁÓKNISTYCH SUROWCÓW ODPADOWYCHCZĘŚĆ II. EFEKT STABILIZACYJNO-REKULTYWACYJNY
5Andrzej Czerniak
WYMYWALNOŚĆ CHROMU Z CEMENTOGRUNTÓW DROGOWYCH W ASPEKCIE OCHRONY ŚRODOWISKA LEŚNEGO
6Szymon Szewrański, Marlena Wojtysiak, Romuald Żmuda
NASILENIE CHEMICZNEJ EROZJI GLEB W ZLEWNI ROLNICZEJ NA WZGÓRZACH TRZEBNICKICH
7Wacław Bieda, Piotr Herbut
KSZTAŁTOWANIE SIĘ STRUKTURY WIATRU W PRZYGRUNTOWEJ WARSTWIE ATMOSFERY NA TERENIE WIELKOTOWAROWEJ FERMY BROJLERÓW
8Bogusław Michalec
PRÓBA PROGNOZY ZAMULENIA MAŁEGO ZBIORNIKA WODNEGO NA CIEKU NIE KONTROLOWANYM HYDROLOGICZNIE
9Daniel Liberacki
JAKOŚĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH I GRUNTOWYCH W MAŁEJ ZLEWNI LEŚNEJ
10Eva Klementov, Tom&#x Litschmann
OCENA SUSZY Z UŻYCIEM WSKAŹNIKA PALMERA

Ogółem pobrano 12651 abstraktów