Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Najczęściej pobierane artykuły - ostatnie 30 dni

1Jerzy Oleszek, Katarzyna Sabura, Marta Szkaradkiewicz, Jan Kazak
ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU STREF PODMIEJSKICH W KONTEKŚCIE PROWADZENIA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ
2Włodzimierz Kanownik, Włodzimierz Rajda
ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZENIA WÓD POWIERZCHNIOWYCH W ZLEWNI POTOKU SUDÓŁ DOMINIKAŃSKI
3Marta Szkaradkiewicz, Jan Kazak, Katarzyna Sabura, Jerzy Oleszek
USŁUGI EKOSYSTEMÓW JEZIORNYCH – KLASYFIKACJA, WALORYZACJA, ZASTOSOWANIA
4Katarzyna Kołodziejczyk
ANALIZA WPŁYWU WIELKOŚCI USZCZELNIENIA TERENU NA HYDROGRAM ODPŁYWU ZE ZLEWNI
5Jacek Kostuch, Ryszard Kostuch, Krzysztof Maślanka
NOWY RETENCYJNY ZBIORNIK WODNY JAGODNO
6Andrzej Bogdał, Tomasz Kowalik, Łukasz Borek, Krzysztof Ostrowski
PRZYCZYNY NADMIERNEGO UWILGOTNIENIA GLEB W PRUSACH KOŁO KRAKOWA
7Alicja Michalik, Michalina Kotowicz-Mańko, Karol Plesiński
OKREŚLENIE TYPÓW SIEDLISK W ASPEKCIE HYDRAULICZNYM METODĄ MEM NA WYBRANYM ODCINKU RZEKI WISŁOKI
8Tymoteusz Zydroń
Ocena właściwości wytrzymałościowych gruntów z wykorzystaniem analizy wstecznej na przykładzie jednego z osuwisk na zboczu wiatrówki (Beskid Niski)
9Margot Dudkiewicz, Wojciech Durlak, Marzena Parzymies, Ewa Grela
PROJEKT KONCEPCYJNY ZAGOSPODAROWANIA SIEDLISKA WIEJSKIEGO NA POŁUDNIOWYM MAZOWSZU
10Jolanta Dąbrowska, Andrzej Moryl, Ewa Kucharczak-Moryl, Romuald Żmuda, Iwona Lejcuś
ZAWARTOŚĆ ZWIĄZKÓW AZOTU W WODACH RZEKI STRZEGOMKI POWYŻEJ ZBIORNIKA DOBROMIERZ

Ogółem pobrano 3713 artykułów

Najczęściej pobierane abstrakty - ostatnie 30 dni

Ogółem:

1Andrzej Czerniak
WYMYWALNOŚĆ CHROMU Z CEMENTOGRUNTÓW DROGOWYCH W ASPEKCIE OCHRONY ŚRODOWISKA LEŚNEGO
2Bogusław Michalec
PRÓBA PROGNOZY ZAMULENIA MAŁEGO ZBIORNIKA WODNEGO NA CIEKU NIE KONTROLOWANYM HYDROLOGICZNIE
3Lidia Kiedryńska
BADANIA GENOTOKSYCZNOŚCI WODY W KOLUMNACH FILTRACYJNYCH STOSOWANYCH W PROCESACH UZDATNIANIA
4Krzysztof Gawroński
STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA TERENÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA TLE WYPOSAŻENIA GMIN W URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY EKOLOGICZNO-KOMUNALNEJ
5Tadeusz Orlik, Michał Marzec
WPŁYW WEŁNY MINERALNEJ NA RETENCYJNOŚĆ ZERODOWANEJ GLEBY LESSOWEJ I PLONY ROŚLIN UPRAWNYCH (BADANIA WSTĘPNE)
6Krzysztof Gondek, Barbara Filipek-Mazur
ODDZIAŁYWANIE NAWOŻENIA OBORNIKIEM I OSADAMI ŚCIEKOWYMI NA NIEKTÓRE WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE GLEBY
7Agata Szymańska-Pulikowska, Andrzej Kucharzewski, Lech Nowak
ZANIECZYSZCZENIE GLEB LEŚNYCH NA DOLNYM ŚLĄSKU METALAMI CIĘŻKIMI I SIARKĄ
8Wacław Bieda, Jan Radoń
KONDENSACJA PARY WODNEJ NA ŚCIANACH KOŚCIOŁÓW DREWNIANYCH NA PRZYKŁADZIE KOŚCIOŁA W DĘBNIE PODHALAŃSKIM
9Stanisław Kostrzewa, Grzegorz Pęczkowski, Maria Strzelczyk
SPRAWNOŚĆ DRENOWANIA GLEB ORNYCH W SUDETACH ŚRODKOWYCH
10Beata Fornal, Czesław Wysocki
OCENA WALORÓW KRAJOBRAZU DLA POTRZEB REKREACJI NA PRZYKŁADZIE GMINY CIĘŻKOWICE

Ogółem pobrano 34907 abstraktów