Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Najczęściej pobierane artykuły - ostatnie 30 dni

1Roman Kuryltsiv, Józef Hernik, Nadiia Kryshenyk, Nataliya Zhydovska
REJESTR GRUNTÓW JAKO INSTRUMENT ROZWOJU ZJEDNOCZONYCH HROMAD TERYTORIALNYCH NA UKRAINIE
2Joanna Chmist, Mateusz Hämmerling
Wybór najskuteczniejszej metody rekultywacji zbiorników wodnych z wykorzystaniem metody AHP
3Marek Kalenik, Maciej Malarski
BADANIA WYDAJNOŚCI POWIETRZNEGO PODNOŚNIKA WYPOSAŻONEGO W MIESZACZ Z PERFOROWANĄ GUMOWĄ MEMBRANĄ
4Robert Krzysztof Sobolewski
OCENA JAKOŚCI POWIETRZA LEGNICY (POLSKA, DOLNY ŚLĄSK) NA PODSTAWIE WYBRANYCH ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH I WSKAŹNIKA TEMPERATURY ODCZUWALNEJ
5Marek Ramczyk
MODEL EKONOMETRYCZNY JAKO INSTRUMENT ANALIZY ZMIAN STRUKTURALNYCH W GOSPODARCE RYBACKIEJ JEZIOR
6Przemysław Baran, Ryszard Murzyn, Aleksandra Meres
PROBLEM WYBORU SKUTECZNEJ METODY STABILIZACJI DRÓG NA ZABUDOWANYCH OBSZARACH OSUWISKOWYCH
7Stefan Satora, Krzysztof Chmielowski, Andrzej Wałęga
BALNEOLOGICZNE WYKORZYSTANIE WÓD PODZIEMNYCH W WYBRANYCH REJONACH POLSKI POŁUDNIOWEJ
8Margot Dudkiewicz, Wojciech Durlak, Marzena Parzymies, Ewa Grela
PROJEKT KONCEPCYJNY ZAGOSPODAROWANIA SIEDLISKA WIEJSKIEGO NA POŁUDNIOWYM MAZOWSZU
9Jan Kempiński, Robert Świerzko
OKREŚLENIE PARAMETRÓW REOLOGICZNYCH ZACZYNÓW WAPIENNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ZJAWISKA POŚLIZGU
10Tomasz Kałuża
WPŁYW ZACIENIENIA PRZEZ DRZEWA I KRZEWY NA ZMIANY WARUNKÓW PRZEPŁYWU W KORYCIE RZEKI NIZINNEJ

Ogółem pobrano 3004 artykułów

Najczęściej pobierane abstrakty - ostatnie 30 dni

Ogółem:

1Paweł Zawadzki, Ryszard Błażejewski, Maciej Pawlak
PRZEGLĄD METOD ODMULANIA ZBIORNIKÓW WODNYCH
2Artur Magnuszewski
ZASTOSOWANIE OBRAZÓW RADAROWYCH Z SATELITY SENTINEL 1 DO OCENY ZJAWISK LODOWYCH – NA PRZYKŁADZIE JEZIORA ZEGRZYŃSKIEGO
3Rozpondek Katarzyna, Rozpondek Rafał, Pachura Piotr
ANALIZA TOKSYCZNOŚCI OSADÓW DENNYCH ZBIORNIKA PORAJ W ASPEKCIE STOPNIA ZANIECZYSZCZENIA METALAMI CIĘŻKIMI
4Krystyna Pudelska, Margot Dudkiewicz, Wojciech Durlak, Marzena Parzymies
Ranga dawnych i współczesnych ogrodów terapeutycznych
5Sławomir Bajkowski, Aneta Tymińska
UKŁAD ZWIERCIADŁA WODY NA TRAPEZOWYM PROGU PRZEPUSZCZALNYM Z OSTROKRAWĘDZIOWYM PRZELEWEM NA SKARPIE GÓRNEJ
6Mateusz Giszterowicz, Katarzyna Ośródka, Jan Szturc
NOWCASTING OPADU OPARTY NA ALGORYTMACH EKSTRAPOLACJI I EWOLUCJI POLA OPADU. WSTĘPNE WYNIKI
7Roman Kuryltsiv, Józef Hernik, Nadiia Kryshenyk, Nataliya Zhydovska
REJESTR GRUNTÓW JAKO INSTRUMENT ROZWOJU ZJEDNOCZONYCH HROMAD TERYTORIALNYCH NA UKRAINIE
8Przemysław Baran, Ryszard Murzyn, Aleksandra Meres
PROBLEM WYBORU SKUTECZNEJ METODY STABILIZACJI DRÓG NA ZABUDOWANYCH OBSZARACH OSUWISKOWYCH
9Michal Wiezik, Tomáš Lepeška, Igor Gallay, Juraj Modranský, Branislav Olah, Adela Wieziková
LASY PASTWISKOWE W ŚRODKOWEJ SŁOWACJI – ZMIERZCH TRADYCYJNEJ FORMY UŻYTKOWANIA TERENU
10Marta Kiraga, Mateusz Razumnik, Zbigniew Popek, Leszek Chmielewski
WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII SKANINGU LASEROWEGO W BADANIACH UKSZTAŁTOWANIA DNA ALUWIALNEGO W WARUNKACH LABORATORYJNYCH

Ogółem pobrano 11476 abstraktów