Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Najczęściej pobierane artykuły - ostatnie 30 dni

1Włodzimierz Kanownik, Tomasz Kowalik
WALORY UŻYTKOWE WODY RZEKI WILGI W ASPEKCIE JEJ MAGAZYNOWANIA W MAŁYM ZBIORNIKU RETENCYJNYM
2Jolanta Dąbrowska, Andrzej Moryl, Ewa Kucharczak-Moryl, Romuald Żmuda, Iwona Lejcuś
ZAWARTOŚĆ ZWIĄZKÓW AZOTU W WODACH RZEKI STRZEGOMKI POWYŻEJ ZBIORNIKA DOBROMIERZ
3Krzysztof Czyżyk
PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE CECH NATURALNEGO ODNOWIENIA SOSNY ZWYCZAJNEJ (PINUS SYLVESTRIS L.) W RĘBNI ZUPEŁNEJ
4Krzysztof Miraj
Kształtowanie układów gruntowych na Polskiej Orawie
5Andrzej Bogdał, Tomasz Kowalik, Łukasz Borek, Krzysztof Ostrowski
PRZYCZYNY NADMIERNEGO UWILGOTNIENIA GLEB W PRUSACH KOŁO KRAKOWA
6Ryszard Oleszczuk, Tomasz Gnatowski, Sławomir Chrzanowski
ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-WODNYCH WIERZCHNIEJ WARSTWY ZMELIOROWANEJ GLEBY TORFOWO-MURSZOWEJ
7Barbara Skowera, Joanna Kopcińska, Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek, Jakub Wojkowski
NIEDOBORY I NADMIARY OPADÓW W OKRESIE WEGETACJI ZIEMNIAKA PÓŹNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM (1981–2010)
8Margot Dudkiewicz, Wojciech Durlak, Marzena Parzymies, Ewa Grela
PROJEKT KONCEPCYJNY ZAGOSPODAROWANIA SIEDLISKA WIEJSKIEGO NA POŁUDNIOWYM MAZOWSZU
9Grzegorz Pęczkowski, Wojciech Orzepowski, Ryszard Pokładek, Tomasz Kowalczyk, Romuald Żmuda, Rafał Wójcik
WŁAŚCIWOŚCI RETENCYJNE ZIELONYCH DACHÓW TYPU EKSTENSYWNEGO NA PRZYKŁADZIE BADAŃ MODELOWYCH
10Jan Pawełek, Piotr Bugajski
Rozwój przydomowych oczyszczalni ścieków w Polsce – zalety i wady rozwiązań

Ogółem pobrano 4682 artykułów

Najczęściej pobierane abstrakty - ostatnie 30 dni

Ogółem:

1Małgorzata Dudzińska, Barbara Prus
POTENCJAŁ UWARUNKOWAŃ PRZYRODNICZYCH A SCALENIE GRUNTÓW ROLNYCH – STUDIUM PRZYPADKÓW W WOJ. LUBELSKIM
2Anna Nieć, Marcin Spychała, Paweł Zawadzki, Jakub Nieć
ANALIZA CZASU WYSTĄPIENIA ZANIECZYSZCZENIA POWIERZCHNI ZIEMI NA PRZYKŁADZIE POMIARU STĘŻENIA I ANALIZY ROZKŁADU FENOLU
3Grzegorz Pęczkowski, Wojciech Orzepowski, Ryszard Pokładek, Tomasz Kowalczyk, Romuald Żmuda, Rafał Wójcik
WŁAŚCIWOŚCI RETENCYJNE ZIELONYCH DACHÓW TYPU EKSTENSYWNEGO NA PRZYKŁADZIE BADAŃ MODELOWYCH
4Przemysław Mager, Małgorzata Kępińska-Kasprzak
Pojawy fenologiczne w 2014 roku w trzebawiu koło poznania na tle wcześniejszych obserwacji fitofenologicznych na obszarze środkowej Wielkopolski
5Jakub Hakiel
ANALIZA NUMERYCZNA WPŁYWU POZIOMU MORZA NA PRZEBIEG WEZBRAŃ W NADMORSKICH CIEKACH POWIERZCHNIOWYCH NA PRZYKŁADZIE POTOKU STRZYŻA W GDAŃSKU
6Jarosław Taszakowski, Monika Mika, Monika Siejka, Jarosław Janus, Przemysław Leń
MOŻLIWOŚCI POPRAWY STOSUNKÓW WODNYCH W PRACACH URZĄDZENIOWO-ROLNYCH
7Andrzej Czerniak
WYMYWALNOŚĆ CHROMU Z CEMENTOGRUNTÓW DROGOWYCH W ASPEKCIE OCHRONY ŚRODOWISKA LEŚNEGO
8Tomáš Galia, Václav Škarpich
PRZEPŁYWY BRZEGOWE NA STROMYCH TERENACH GÓRNYCH BIEGÓW RZEK FLISZU KARPACKIEGO
9Peter Ivan
OCENA JAKOŚCI ŚRODOWISKA WODNEGO W RZECE NITRICA
10Dariusz Gąsiorowski, Wojciech Artichowicz
MODELOWANIE PRZEPŁYWÓW NIEUSTALONYCH NA TERENACH ZALEWOWYCH Z WYKORZYSTANIEM DWUWYMIAROWEGO RÓWNANIA FALI DYFUZYJNEJ

Ogółem pobrano 12110 abstraktów