Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Najczęściej pobierane artykuły - ostatnie 30 dni

1Joanna Chmist, Mateusz Hämmerling
Wybór najskuteczniejszej metody rekultywacji zbiorników wodnych z wykorzystaniem metody AHP
2Mariusz Cholewa, Karol Plesiński, Katarzyna Kamińska, Przemysław Baran
WARUNKI HYDRODYNAMICZNE PRZEPŁYWU RZEKI WILGI W OKOLICY PRZEPUSTU DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KOŹMICE WIELKIE
3Andrzej Wałęga, Anna Górka, Agnieszka Cupak, Bogusław Michalec
ANALIZA REŻIMU HYDROLOGICZNEGO RZEKI GÓRSKIEJ W WIELOLECIU 1985–2012 NA PRZYKŁADZIE RZEKI KAMIENICY
4Grzegorz Pęczkowski, Wojciech Orzepowski, Ryszard Pokładek, Tomasz Kowalczyk, Romuald Żmuda, Rafał Wójcik
WŁAŚCIWOŚCI RETENCYJNE ZIELONYCH DACHÓW TYPU EKSTENSYWNEGO NA PRZYKŁADZIE BADAŃ MODELOWYCH
5Marta Kasińska, Jan Kempiński, Robert Świerzko
KONSYSTENCJA ZACZYNÓW CEMENTOWYCH A ICH PARAMETRY REOLOGICZNE
6K. Boroń, Sławomir Klatka, Marek Ryczek, Paweł Liszka
KSZTAŁTOWANIE SIĘ WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH, FIZYKOCHEMICZNYCH I WODNYCH REKULTYWOWANEGO I NIEREKULTYWOWANEGO OSADNIKA BYŁYCH KRAKOWSKICH ZAKŁADÓW SODOWYCH „SOLVAY”
7Eugeniusz Zawisza, Paulina Malec
WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ PRZEPALONYCH ODPADÓW POWĘGLOWYCH ORAZ ICH MIESZANEK Z POPIOŁEM LOTNYM
8Katarzyna Rozbicka, Tomasz Rozbicki
ZALEŻNOŚĆ BODŹCOWOŚCI CIŚNIENIA OD CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ W WARSZAWIE
9Jan Kempiński, Robert Świerzko
OKREŚLENIE PARAMETRÓW REOLOGICZNYCH ZACZYNÓW WAPIENNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ZJAWISKA POŚLIZGU
10Dorota Matuszko, Daniel Celiński-Mysław
Warunki solarne krakowa i możliwości ich wykorzystania w helioenergetyce

Ogółem pobrano 4109 artykułów

Najczęściej pobierane abstrakty - ostatnie 30 dni

Ogółem:

1Jozef Gocál, Peter Krušinský, Eva Capková, Miloš Kekeliak
ANALIZA HISTORYCZNEGO WIĄZANIA DACHOWEGO WE WSI BELÁ DULICE
2Bogusław Michalec, Andrzej Wałęga, Agnieszka Cupak, Andrzej Michalec, Anna Połoska-Wróbel
Wyznaczenie krzywej natężenia przepływu w przekroju cofki zbiorników wodnych w Zesławicach
3Jolanta Dąbrowska, Andrzej Moryl, Ewa Kucharczak-Moryl, Romuald Żmuda, Iwona Lejcuś
ZAWARTOŚĆ ZWIĄZKÓW AZOTU W WODACH RZEKI STRZEGOMKI POWYŻEJ ZBIORNIKA DOBROMIERZ
4Aleksandra Nowobilska-Luberda, Elwira Nowobilska, Stefan Satora
UJĘCIA I WODY PODZIEMNE WYKORZYSTYWANE DLA ZAOPATRZENIA MIASTA NOWY TARG
5Margot Dudkiewicz, Marek Dąbski, Wojciech Durlak
DENDROFLORA ZABYTKOWEGO PARKU W KIJANACH
6Aneta Bylak, Magdalena Wójcik
Reakcje bezkręgowców bentosowych na akumulację drobnoziarnistego osadu w potoku górskim
7Daniel Szejba, Jan Szatyłowicz, Magdalena Jaczewska
ZASTOSOWANIE URZĄDZENIA EQUI-PF DO OKREŚLENIA PARAMETRÓW RETENCYJNYCH I HYDRAULICZNYCH GLEBY CIĘŻKIEJ METODĄ ZADANIA ODWROTNEGO
8Marta Szkaradkiewicz, Jan Kazak, Katarzyna Sabura, Jerzy Oleszek
USŁUGI EKOSYSTEMÓW JEZIORNYCH – KLASYFIKACJA, WALORYZACJA, ZASTOSOWANIA
9Dominika Ciaranek
Krótkoterminowe zmiany maksymalnej temperatury powietrza w półroczu chłodnym w Polsce
10Karol Plesiński, Adrian Marek, Fryderyk Skalicz, Artur Radecki-Pawlik
WYKORZYSTANIE MODELU KOMPUTEROWEGO BaseGRAIN DO ANALIZY SKŁADU GRANULOMETRYCZNEGO RUMOWISKA WLECZONEGO POTOKU PONIKIEWKA METODĄ FOTOGRAFICZNĄ

Ogółem pobrano 2640 abstraktów