Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 10 (2) 2011 str. 35–46

Artur Radecki-Pawlik, Monika Wieczorek, Karol Plesiński

ZRÓŻNICOWANIE PARAMETRÓW HYDRODYNAMICZNYCH CIEKU W MIEJSCU ZDEPONOWANIA GRUBEGO RUMOSZU DRZEWNEGO

słowa kluczowe: rumosz drzewny, łacha korytowa, parametry hydrodynamiczne, naprężenia styczne, prędkość dynamiczna
abstrakt: W pracy opisano badania nad zróżnicowaniem parametrów hydrodynamicznych w rejonie występowania grubego rumoszu drzewnego oraz dwóch łach korytowych utworzonych przed i za tym rumoszem. Przedstawiono kolejno wartości zmierzonych prędkości płynącej wody na różnych wysokościach w pionach tachimetrycznych, z których to następnie obliczono naprężenia styczne oraz pozostałe parametry hydrodynamiczne, charakterystyczne dla otoczenia tworzących się form korytowych. Uzyskane wyniki pokazują, że zalegający w korycie rumosz drzewny znacząco wpływa na parametry przepływu w rzece oraz jest przyczyną powstawania obydwu łach.
pub/10_2_35.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom10/zeszyt2/10_2_35.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Radecki-Pawlik, Artur, et al. "DIVERSIFICATION OF HYDRODYNAMIC PARAMETERS IN CLOSE BY WOODY DEBRIS." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 10.2 (2011): 35–46.
APA (2011). DIVERSIFICATION OF HYDRODYNAMIC PARAMETERS IN CLOSE BY WOODY DEBRIS. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 10 (2), 35–46
ISO 690 RADECKI-PAWLIK, Artur, WIECZOREK, Monika, PLESIńSKI, Karol. DIVERSIFICATION OF HYDRODYNAMIC PARAMETERS IN CLOSE BY WOODY DEBRIS. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2011, 10.2: 35–46.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume10/issue2/abstract-35.html