Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 10 (4) 2011 str. 17–30

Leszek Książek, Andrzej Strużyński, Małgorzata Leja, Ewelina Pilch

MODELOWANIE FIZYCZNE I NUMERYCZNE PRZEPŁYWU WODY W PRZEPŁAWCE BIOLOGICZNEJ

słowa kluczowe: warunki siedliskowe dla ryb, trzy składowe prędkości, podobieństwo zjawisk
abstrakt: W pracy przedstawiono wyniki modelowania numerycznego warunków przepływu wody w przepławkach biologicznych w formie kanału stanowiącego obejście budowli hydrotechnicznej naśladującego naturalny strumień, z funkcją kanału tarłowego. Wyniki modelowania porównano z wynikami pomiarów laboratoryjnych rozkładu prędkości w różnych typach siedlisk występujących w naturalnych strumieniach, od przepływu spokojnego do przepływu szybkiego. Uzyskano rozkłady trzech składowych prędkości vx, vy i vz w charakterystycznych punktach profilu podłużnego i przekroju poprzecznego: (1) na zbystrzeniu, (2) w strefie oraz (3) poza strefą turbulencji dla różnych konfiguracji dna i wielkości rumowiska. Wielkości te posłużyły do wyznaczenia profili prędkości, prędkości średnich oraz charakterystyki lokalnych warunków przepływu. Podjęto próbę przeniesienia wyników uzyskanych przy użyciu modelu fizycznego na obiekty rzeczywiste z wykorzystaniem teorii podobieństwa zjawisk fizycznych.
pub/10_4_17.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom10/zeszyt4/10_4_17.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Książek, Leszek, et al. "PHYSICAL AND NUMERICAL MODELLING OF WATER FLOW IN FISHLADER CLOSE TO NATURE." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 10.4 (2011): 17–30.
APA (2011). PHYSICAL AND NUMERICAL MODELLING OF WATER FLOW IN FISHLADER CLOSE TO NATURE. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 10 (4), 17–30
ISO 690 KSIążEK, Leszek, et al. PHYSICAL AND NUMERICAL MODELLING OF WATER FLOW IN FISHLADER CLOSE TO NATURE. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2011, 10.4: 17–30.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume10/issue4/abstract-17.html