Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 11 (3) 2012 str. 29–36

Bogusław Michalec

WPŁYW ZBIORNIKÓW WODNYCH W ZESŁAWICACH NA RZECE DŁUBNI NA REDUKCJĘ FALI WEZBRANIOWEJ W LIPCU 2010 ROKU

słowa kluczowe: mały zbiornik wodny, wodowskaz, wezbranie, zatopienie
abstrakt: W pracy przedstawiono wstępną analizę dopływu wód wezbraniowych do zbiorników wodnych Zesławicach wraz z analizą odpływu, w wyniku której określono wpływ zbiorników na redukcję fali wezbraniowej. Analiza ta została opracowana na podstawie stanów wody zarejestrowanych na wodowskazie zbiorników wodnych w Zesławicach, zainstalowanym od strony górnej wody jazu zapory (W1) i na wodowskazie IMGW, znajdującym się 300 m poniżej zapory zbiorników wodnych (W2) oraz w przekroju pomiarowym (W3), zlokalizowanym 140 m poniżej zapory zbiorników wodnych. Stwierdzono, że już w ciągu pierwszej doby wezbrania możliwość retencjonowania wód przepływu powodziowego w zbiornikach zostaje ograniczona, ze względu na szybkie ich wypełnienie. Stwierdzono także, że sytuacja powodziowa 18 lipca 2010 r. nie była spowodowana przypadkowym czy też niekontrolowanym zrzutem wód ze zbiorników wodnych w Zesławicach. Na podstawie analizy przepływów średnich dobowych wykazano, że zbiornik zredukował falę wezbraniową zaledwie o 4%.
pub/11_3_29.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom11/zeszyt3/11_3_29.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Michalec, Bogusław. "THE EFFECT OF WATER RESERVOIRS IN ZESŁAWICE ON RIVER DŁUBNIA ON THE REDUCTION OF THE FLOOD WAVE IN THE JULY 2010." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 11.3 (2012): 29–36.
APA (2012). THE EFFECT OF WATER RESERVOIRS IN ZESŁAWICE ON RIVER DŁUBNIA ON THE REDUCTION OF THE FLOOD WAVE IN THE JULY 2010. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 11 (3), 29–36
ISO 690 MICHALEC, Bogusław. THE EFFECT OF WATER RESERVOIRS IN ZESŁAWICE ON RIVER DŁUBNIA ON THE REDUCTION OF THE FLOOD WAVE IN THE JULY 2010. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2012, 11.3: 29–36.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume11/issue3/abstract-29.html