Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 11 (3) 2012 str. 37–46

Renata Tandyrak, Jolanta Grochowska, Milena Jendraszek

WSKAŹNIKI MATERII ORGANICZNEJ HOLOMIKTYCZNEGO JEZIORA WULPIŃSKIEGO

słowa kluczowe: jezioro, zlewnia, związki organiczne, azot, fosfor, chlorofil a
abstrakt: Badania prowadzono na holomiktycznym Jeziorze Wulpińskim położonym w okolicach Olsztyna. Próbki pobierano w okresie cyrkulacji jesiennej 2007 r. i wiosennej 2008 r. nad głęboczkami obu jego zatok i porównano w danymi wcześniejszymi. Zbiornik składa się z dwóch części: eumiktycznej tomaszkowskiej (459 ha, 22 m) i bradymiktycznej barwińskiej (246 ha, 54,6 m) oddzielonych od siebie przesmykiem o długości ok. 60 m i głębokości 3,8 m. Podzlewnie obu zatok różnią się wielkością i sposobem użytkowania. Część tomaszkowska jest bardziej narażona na presję turystyczną i w 62,7% użytkowana rolniczo, natomiast w podzlewni barwińskiej pola i łąki stanowią 46,3%. Znalazło to odzwierciedlenie w uzyskanych wynikach badań: akwen tomaszkowski charakteryzowała niższa widzialność krążka Secchiego (1,5–1,75 m), wyższe stężenie chlorofilu a (23,25– –26,19 mg ∙ m–3) i feofityny (60,11–64,77 mg ∙ m–3), większa ilość materii organicznej allochtonicznej i wyraźna tendencja wzrostowa tego parametru w naddennej warstwie wód. W puli azotu ogólnego dominowała forma organiczna (85–99%).
pub/11_3_37.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom11/zeszyt3/11_3_37.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Tandyrak, Renata, et al. "ORGANIC MATTER INDICATORS IN HOLOMICTIC OF LAKE WULPIŃSKIE." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 11.3 (2012): 37–46.
APA (2012). ORGANIC MATTER INDICATORS IN HOLOMICTIC OF LAKE WULPIŃSKIE. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 11 (3), 37–46
ISO 690 TANDYRAK, Renata, GROCHOWSKA, Jolanta, JENDRASZEK, Milena. ORGANIC MATTER INDICATORS IN HOLOMICTIC OF LAKE WULPIŃSKIE. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2012, 11.3: 37–46.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume11/issue3/abstract-37.html