Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 12 (1) 2013 str. 127–136

Andrzej Strużyński, Maciej Wyrębek

WYZNACZENIE STREF ZMNIEJSZONEJ PRĘDKOŚCI PRZEPŁYWU W MAŁYM ZBIORNIKU WODNYM NA PODSTAWIE MODELOWANIA HYDRAULICZNYCH WARUNKÓW PRZEPŁYWU

słowa kluczowe: modelowanie numeryczne, mały zbiornik wodny, zalądowienie zbiornika, rewitalizacja
abstrakt: Małe zbiorniki wodne są ważnym elementem programu małej retencji. Ze względu na niewielkie głębokości ulegają one zwykle szybkiemu zalądowieniu. Przyczyną tego procesu są zbyt małe prędkości przepływu wody, w ich następstwie w różnych częściach zbiorników dochodzi do przyspieszenia sedymentacji zawiesiny organicznej i nieorganicznej. W pracy określono przepływ wody przez zbiornik pińczowski podczas różnych stanów wody w Nidzie dla warunków istniejących i po wykonaniu dodatkowego kanału ulgi do rzeki. Prędkości występujące w zbiornikach wodnych są w wielu obszarach zbyt małe, aby można je było zmierzyć w sposób tradycyjny. Z tego powodu do określenia stref występowania obszarów zastoiskowych użyty został model dwuwymiarowy CCHE2D. Zaproponowano scenariusz pozwalający na poprawę warunków tlenowych w zbiorniku, a także na zmniejszenie intensywności osadzania materiału transportowanego do zbiornika poprzez wykonanie kanału ulgi.
pub/12_1_127.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom12/zeszyt1/12_1_127.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Strużyński, Andrzej, and Maciej Wyrębek. "REVITALIZATION OF THE LITTLE RESERVOIR ON THE BASIS OF HYDRAULIC FLOW PARAMETERS MODELING." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 12.1 (2013): 127–136.
APA (2013). REVITALIZATION OF THE LITTLE RESERVOIR ON THE BASIS OF HYDRAULIC FLOW PARAMETERS MODELING. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 12 (1), 127–136
ISO 690 STRUżYńSKI, Andrzej, WYRęBEK, Maciej. REVITALIZATION OF THE LITTLE RESERVOIR ON THE BASIS OF HYDRAULIC FLOW PARAMETERS MODELING. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2013, 12.1: 127–136.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume12/issue1/abstract-127.html