Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 12 (2) 2013 str. 111–116

Tomasz Stachura

JAKOŚĆ WODY POTOKU OSIELCZYK W PERSPEKTYWIE BUDOWY MAŁEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

słowa kluczowe: jakość wody, Potok Osielczyk, mała zlewnia, Program Małej Retencji
abstrakt: Praca przedstawia wyniki badań wskaźników jakości wody potoku Osielczyk, na którym planowana jest budowa małego zbiornika wodnego w ramach programu małej retencji województwa małopolskiego. Oznaczenia indykatorów biologicznych (wskaźnik okrzemkowy) oraz fizykochemicznych (26) zostały wykonane w 2010 r. Wyniki wskazują, że woda potoku zalicza się do I klasy jakości i może być przeznaczona do spożycia przez ludzi, nie jest także zagrożona eutrofizacją. Ponadto po ewentualnym wybudowaniu zbiornik mógłby pełnić rolę kąpieliska.
pub/12_2_111.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom12/zeszyt2/12_2_111.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Stachura, Tomasz. "WATER QUALITY OF OSIELCZYK STREAM IN PERSPECTIVE OF THE CONSTRUCTION OF SMALL RESERVOIR." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 12.2 (2013): 111–116.
APA (2013). WATER QUALITY OF OSIELCZYK STREAM IN PERSPECTIVE OF THE CONSTRUCTION OF SMALL RESERVOIR. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 12 (2), 111–116
ISO 690 STACHURA, Tomasz. WATER QUALITY OF OSIELCZYK STREAM IN PERSPECTIVE OF THE CONSTRUCTION OF SMALL RESERVOIR. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2013, 12.2: 111–116.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume12/issue2/abstract-111.html