Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 12 (2) 2013 str. 131–142

Daniel Szejba, Jan Szatyłowicz, Magdalena Jaczewska

ZASTOSOWANIE URZĄDZENIA EQUI-PF DO OKREŚLENIA PARAMETRÓW RETENCYJNYCH I HYDRAULICZNYCH GLEBY CIĘŻKIEJ METODĄ ZADANIA ODWROTNEGO

słowa kluczowe: właściwości retencyjne i hydrauliczne, Equi-pF, zadanie odwrotne
abstrakt: Celem pracy była próba zastosowania danych pomiarowych uzyskanych za pomocą urządzenia Equi-pF do oceny zdolności retencyjnych i hydraulicznych gleby ciężkiej z wykorzystaniem zadania odwrotnego. Badanie wykonano w pracowni Fizyki Ośrodków Porowatych Centrum Wodnego SGGW w Warszawie, wykorzystując urządzenie Equi-pF. Zakresem badań objęto dwie próbki gleb ciężkich pochodzących z obiektu Lidzbark Warmiński. Do oceny zdolności retencyjnych i hydraulicznych badanych gleb na podstawie danych pomiarowych dotyczących odpływu wody z próbek glebowych w funkcji czasu wykorzystano procedurę zadania odwrotnego zawartą w modelu HYDRUS-1D. Przeprowadzone badania wykazały, że dane pomiarowe uzyskane za pomocą urządzenia Equi-pF umożliwia ocenę właściwości retencyjnych i hydraulicznych gleb za pomocą zadania odwrotnego.
pub/12_2_131.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom12/zeszyt2/12_2_131.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Szejba, Daniel, et al. "APPLICATION OF EQUI-PF APPARATUS FOR RETENTION AND HYDRAULIC PROPERTIES DETERMINATION OF CLAY SOILS USING INVERSE METHOD." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 12.2 (2013): 131–142.
APA (2013). APPLICATION OF EQUI-PF APPARATUS FOR RETENTION AND HYDRAULIC PROPERTIES DETERMINATION OF CLAY SOILS USING INVERSE METHOD. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 12 (2), 131–142
ISO 690 SZEJBA, Daniel, SZATYłOWICZ, Jan, JACZEWSKA, Magdalena. APPLICATION OF EQUI-PF APPARATUS FOR RETENTION AND HYDRAULIC PROPERTIES DETERMINATION OF CLAY SOILS USING INVERSE METHOD. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2013, 12.2: 131–142.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume12/issue2/abstract-131.html