Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 12 (2) 2013 str. 43–50

Sławomir Klatka, Marek Ryczek, Krzysztof Boroń

WŁAŚCIWOŚCI WODNE GLEB NA OBSZARZE POEKSPLOATACYJNYCH DEFORMACJI TERENU SPOWODOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO

słowa kluczowe: właściwości wodne gleb, degradacja hydrologiczna gleb, oddziaływanie górnictwa węgla kamiennego na środowisko
abstrakt: W pracy przedstawiono wyniki oznaczeń właściwości wodnych gleb na obszarze podlegającym wpływom działalności eksploatacyjnej ZGE „Janina” w Libiążu. Ze względu na zbliżony skład granulometryczny wyznaczone krzywe charakterystyki wodnej badanych gleb były mało zróżnicowane Jedynie dla poziomów próchnicznych krzywe nieco odbiegały od pozostałych. Uzyskane wyniki badań laboratoryjnych wskazują również, że omawiane gleby charakteryzują się małą retencyjnością wodną i dużą przepuszczalnością. Gleby tego typu są powszechnie uznawane za podatne na procesy degradacji hydrologicznej. Wyznaczone właściwości wodne gleb pozwalają na stwierdzenie, że w kolejnych latach należy się liczyć się z nasileniem procesów degradacji hydrologicznej omawianego terenu wraz z postępującymi deformacjami geomechanicznymi powierzchni.
pub/12_2_43.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom12/zeszyt2/12_2_43.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Klatka, Sławomir, et al. "SOIL WATER PROPERTIES ON AREA OF POST EXPOLITED DEFORMATION CAUSED BY COAL MINE ACTIVITY." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 12.2 (2013): 43–50.
APA (2013). SOIL WATER PROPERTIES ON AREA OF POST EXPOLITED DEFORMATION CAUSED BY COAL MINE ACTIVITY. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 12 (2), 43–50
ISO 690 KLATKA, Sławomir, RYCZEK, Marek, BOROń, Krzysztof. SOIL WATER PROPERTIES ON AREA OF POST EXPOLITED DEFORMATION CAUSED BY COAL MINE ACTIVITY. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2013, 12.2: 43–50.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume12/issue2/abstract-43.html