Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 12 (3) 2013 str. 81–91

Aleksandra Nowobilska-Luberda, Elwira Nowobilska, Stefan Satora

UJĘCIA I WODY PODZIEMNE WYKORZYSTYWANE DLA ZAOPATRZENIA MIASTA NOWY TARG

słowa kluczowe: ujęcia wód podziemnych, woda do spożycia, wskaźniki jakości wody
abstrakt: Praca poświęcona jest charakterystyce ujęć oraz pozyskiwanych poprzez nie z poziomu czwartorzędowego wód podziemnych dla miasta Nowy Targ. Nowy Targ w przeszłości korzystał z wód powierzchniowych, ale ze względu na niedostateczną jakość tych wód zaczął dla pokrycia zapotrzebowania na wodę do spożycia przez ludzi eksploatować wody podziemne. W opracowaniu przedstawiono ocenę jakości tych wód sporządzoną na podstawie wyników badań z 2007 roku.
pub/12_3_81.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom12/zeszyt3/12_3_81.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Nowobilska-Luberda, Aleksandra, et al. "INTAKES AND UNDERGROUND WATERS USED FOR SUPPLYING THE CITY OF NOWY TARG." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 12.3 (2013): 81–91.
APA (2013). INTAKES AND UNDERGROUND WATERS USED FOR SUPPLYING THE CITY OF NOWY TARG. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 12 (3), 81–91
ISO 690 NOWOBILSKA-LUBERDA, Aleksandra, NOWOBILSKA, Elwira, SATORA, Stefan. INTAKES AND UNDERGROUND WATERS USED FOR SUPPLYING THE CITY OF NOWY TARG. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2013, 12.3: 81–91.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume12/issue3/abstract-81.html