Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 12 (4) 2013 str. 5–14

Dawid Bedla, Karol Król

ZASTOSOWANIE APLIKACJI INTERAKTYWNYCH W OCHRONIE I KSZTAłTOWANIU śRODOWISKA NA PRZYKłADZIE ROśLINNOśCI BRZEGOWEJ ZBIORNIKA BONAR, GMINA CZERNICHóW

słowa kluczowe: ochrona i kształtowanie środowiska, aplikacje interaktywne
abstrakt: Ochrona środowiska przejawia się nie tylko w konkretnych działaniach legislacyjnych czy terenowych, ale również na polu działań edukacyjnych. Środowisko przyrodnicze można chronić pośrednio, poprzez kształtowanie zachowań proekologicznych, świadomości oraz odpowiedzialności. Narzędziami, jakie można wykorzystać do upowszechniania prac badawczych dotyczących lokalnych zagadnień środowiskowych, są techniki i oprogramowanie komputerowe pozwalające konstruować aplikacje interaktywne. Ich upublicznianie za pomocą Internetu wpływać może na wzrost świadomości ekologicznej i zainteresowanie społeczności lokalnych sprawami środowiska z ich najbliższej okolicy. W pracy przestawiono wybrane narzędzia oraz techniki programistyczne, które zostały wykorzystane do przygotowania interaktywnej aplikacji internetowej. Aplikacja prezentuje treści związane z charakterystyką środowiska naturalnego zbiornika wodnego Bonar położonego w gminie Czernichów (województwo małopolskie).
pub/12_4_5.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom12/zeszyt4/12_4_5.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bedla, Dawid, and Karol Król. "The use of interactive applications in environmental protection and development on the example of coastal vegetation tank bonar in czernichów community." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 12.4 (2013): 5–14.
APA (2013). The use of interactive applications in environmental protection and development on the example of coastal vegetation tank bonar in czernichów community. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 12 (4), 5–14
ISO 690 BEDLA, Dawid, KRóL, Karol. The use of interactive applications in environmental protection and development on the example of coastal vegetation tank bonar in czernichów community. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2013, 12.4: 5–14.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume12/issue4/abstract-5.html