Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 13 (3) 2014 str. 115–124

Maria Zygmunt, Pelagia Biłka

ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA NAZIEMNEGO SKANINGU LASEROWEGO W KONTROLI I OCENIE STANU TECHNICZNEGO BUDOWLI PIĘTRZĄCYCH WODĘ

słowa kluczowe: bezpieczeństwo zapór wodnych, naziemny skaner laserowy, chmura punktów
abstrakt: Specyfika hydrotechnicznych budowli piętrzących sprawia, że obiekty te powinny być szczególnie starannie kontrolowane, a pozyskiwane w ramach kontrolnych pomiarów i obserwacji dane powinno się wykorzystać do sporządzania oceny stanu bezpieczeństwa obiektu. Techniki stosowane przy kontroli i ocenie stanu technicznego budowli piętrzących należy doskonalić wraz ze wzrostem doświadczenia w tym zakresie. W niniejszym artykule przeanalizowano możliwość uzupełnienia dotychczas używanych metod kontroli zapór wodnych technologią naziemnego skaningu laserowego, pozwalającą na bardzo szybkie i automatyczne określenie lokalizacji, geometrii oraz właściwości powierzchni obiektów. Wykonane dla zapór Solina-Myczkowce i Rożnów prace badawcze dowiodły, że na podstawie obserwacji uzyskanych skanerem laserowy można wzbogacić podstawowe działania diagnostyczne prowadzone w celu kontroli i oceny stanu technicznego budowli piętrzących.
pub/13_3_115.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt3/13_3_115.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Zygmunt, Maria, and Pelagia Biłka. "APPLICATION OF TERRESTRIAL LASER SCANNING TO THE ASSESSMENT OF A DAM CONSTRUCTION." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 13.3 (2014): 115–124.
APA (2014). APPLICATION OF TERRESTRIAL LASER SCANNING TO THE ASSESSMENT OF A DAM CONSTRUCTION. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 13 (3), 115–124
ISO 690 ZYGMUNT, Maria, BIłKA, Pelagia. APPLICATION OF TERRESTRIAL LASER SCANNING TO THE ASSESSMENT OF A DAM CONSTRUCTION. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2014, 13.3: 115–124.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume13/issue3/abstract-115.html