Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 13 (3) 2014 str. 3–9

Margot Dudkiewicz, Wojciech Durlak, Marzena Parzymies, Ewa Grela

PROJEKT KONCEPCYJNY ZAGOSPODAROWANIA SIEDLISKA WIEJSKIEGO NA POŁUDNIOWYM MAZOWSZU

słowa kluczowe: ogród wiejski, ogród rodzinny, ogród wielopokoleniowy
abstrakt: Celem pracy było opracowanie projektu koncepcyjnego siedliska wiejskiego w miejscowości Bukówno, gm. Radzanów. W projekcie uwzględniono elementy charakterystyczne dla wsi położonej w regionie Ziemi Białobrzeskiej, na południowym Mazowszu. Ogród zajmuje powierzchnię 2600 m2. Na terenie przeprowadzono inwentaryzację szaty roślinnej, analizę wybranych elementów środowiska i powiązań widokowych, a na podstawie uzyskanych informacji wykonano projekt zagospodarowania działki.
pub/13_3_3.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom13/zeszyt3/13_3_3.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Dudkiewicz, Margot, et al. "THE CONCEPT OF A PROJECT FOR THE DEVELOPMENT OF RURAL HABITAT OF THE SOUTHERN MAZOVIA." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 13.3 (2014): 3–9.
APA (2014). THE CONCEPT OF A PROJECT FOR THE DEVELOPMENT OF RURAL HABITAT OF THE SOUTHERN MAZOVIA. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 13 (3), 3–9
ISO 690 DUDKIEWICZ, Margot, et al. THE CONCEPT OF A PROJECT FOR THE DEVELOPMENT OF RURAL HABITAT OF THE SOUTHERN MAZOVIA. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2014, 13.3: 3–9.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume13/issue3/abstract-3.html