Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 14 (1) 2015 str. 149–160

Magdalena Malec, Sławomir Klatka, Marek Ryczek

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

WPŁYW ANTROPOPRESJI NA DYNAMIKĘ WZROSTU WARSTWY AKROTELMOWEJ NA TORFOWISKU WYSOKIM BALIGÓWKA W KOTLINIE ORAWSKO-NOWOTARSKIEJ

słowa kluczowe: torfowisko wysokie, akrotelm, torf, tempo przyrostu torfu, degradacja
abstrakt:

Celem niniejszego opracowania było określenie dynamiki wzrostu warstwy akrotelmowej na torfowisku Baligówka w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej. Teren ten był w przeszłości i jest obecnie silnie odwodniony w związku z eksploatacją torfu. Zanotowano tu także częste pożary. Badania przeprowadzone metodą dendrologiczną według Korczagina [1960] i Piczugina [1967] wykazały, że mimo silnej antropopresji przyrost zarówno całej warstwy organicznej, jak i wydzielonej warstwy torfu charakteryzuje się średnią roczną dynamiką wzrostu. Porównanie wyników otrzymanych na tym obiekcie z innymi uzyskanymi w tym regionie pokazuje silny wpływ warunków hydrologicznych na dynamikę wzrostu warstwy akrotelmowej. Torfowisko wysokie Baligówka jest silnie przesuszonym obiektem i podobnie jak Bór za Lasem odznacza się najsłabszym przyrostem warstwy organicznej wynoszącym 3,78 mm na rok.

pub/14_1_149.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt1/14_1_149.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.1.149

Zapis do cytowania:

MLA Malec, Magdalena, et al. "INFLUENCE OF ANTHROPOPRESSURE ON DYNAMICS OF AKROTELM LAYER DEVELOPMENT ON THE RAISED PEAT-BOG BALIGÓWKA IN THE ORAWSKO-NOWOTARSKA VALLEY." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 14.1 (2015): 149–160. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2015.14.1.149
APA (2015). INFLUENCE OF ANTHROPOPRESSURE ON DYNAMICS OF AKROTELM LAYER DEVELOPMENT ON THE RAISED PEAT-BOG BALIGÓWKA IN THE ORAWSKO-NOWOTARSKA VALLEY. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 14 (1), 149–160 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2015.14.1.149
ISO 690 MALEC, Magdalena, KLATKA, Sławomir, RYCZEK, Marek. INFLUENCE OF ANTHROPOPRESSURE ON DYNAMICS OF AKROTELM LAYER DEVELOPMENT ON THE RAISED PEAT-BOG BALIGÓWKA IN THE ORAWSKO-NOWOTARSKA VALLEY. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2015, 14.1: 149–160. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2015.14.1.149
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume14/issue1/abstract-149.html