Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 14 (1) 2015 str. 15–25

Margot Dudkiewicz, Marek Dąbski, Wojciech Durlak

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

DENDROFLORA ZABYTKOWEGO PARKU W KIJANACH

słowa kluczowe: dendroflora, park dworski, pomnik przyrody, Kijany gm. Spiczyn
abstrakt:

Zabytkowy park dworski położony w Kijanach, gm. Spiczyn (woj. lubelskie) istniał już w XVII w., jako ogród regularny, a w 2. połowie XIX w. został przekształcony w kierunku krajobrazowym. Obiekt ma bogatą historię i w pełni zasługuje na ochronę. Szczegółowa inwentaryzacja dendroflory wykazała, że w przypałacowej części parku rośnie 299 roślin drzewiastych, należących do 23 gatunków z przewagą Fraxinus excelsior L., Tilia cordata Mill., Robinia pseudoacacia L. i Acer pseudoplatanus L. Największym walorem badanego obiektu są stare okazy drzew – 14 egzemplarzy w wieku od 66 do 131 lat, w tym 7 drzew o obwodach pomnikowych. Obecnie park ulega stopniowej naturalizacji, zatraca swój pierwotny układ przestrzenny i wymaga rewaloryzacji.

pub/14_1_15.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt1/14_1_15.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.1.15

Zapis do cytowania:

MLA Dudkiewicz, Margot, et al. "DENDROFLORA OF HISTORIC PARK IN KIJANY." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 14.1 (2015): 15–25. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2015.14.1.15
APA (2015). DENDROFLORA OF HISTORIC PARK IN KIJANY. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 14 (1), 15–25 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2015.14.1.15
ISO 690 DUDKIEWICZ, Margot, DąBSKI, Marek, DURLAK, Wojciech. DENDROFLORA OF HISTORIC PARK IN KIJANY. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2015, 14.1: 15–25. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2015.14.1.15
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume14/issue1/abstract-15.html