Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 14 (1) 2015 str. 161–168

Krzysztof Maślanka, Ryszard Kostuch

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

ŚWINNA PORĘBA – DŁUGO OCZEKIWANY ZBIORNIK WODNY

słowa kluczowe: zbiornik wodny, retencja wielkich wód powodziowych, produkcja energii elektrycznej, rozwój rekreacji i turystyki, wzrost różnorodności biologicznej, zwiększenie atrakcyjności krajobrazu
abstrakt:

Dobiega końca budowa zbiornika wodnego na rzece Skawie, która trwa już niemal trzy dekady. O potrzebie jego budowy przekonany był już na początku ubiegłego wieku prof. G. Narutowicz. Przygotował on wstępne założenia projektowe owej inwestycji, która w obecnym stanie niewiele odbiega od tych założeń.

pub/14_1_161.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt1/14_1_161.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.1.161

Zapis do cytowania:

MLA Maślanka, Krzysztof, and Ryszard Kostuch. "ŚWINNA PORĘBA – LONG AWAITED WATER RESERVOIR." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 14.1 (2015): 161–168. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2015.14.1.161
APA (2015). ŚWINNA PORĘBA – LONG AWAITED WATER RESERVOIR. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 14 (1), 161–168 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2015.14.1.161
ISO 690 MAśLANKA, Krzysztof, KOSTUCH, Ryszard. ŚWINNA PORĘBA – LONG AWAITED WATER RESERVOIR. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2015, 14.1: 161–168. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2015.14.1.161
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume14/issue1/abstract-161.html