Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 14 (1) 2015 str. 201–212

Joanna Wicher-Dysarz, Tomasz Dysarz

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

NIEPEWNOŚĆ SZACOWANIA ROCZNEGO DOPŁYWU RUMOWISKA DO ZBIORNIKA STARE MIASTO NA PODSTAWIE WZORÓW EMPIRYCZNYCH

słowa kluczowe: zamulanie zbiorników, natężenie transportu rumowiska, niepewność, zbiorniki dwustopniowe
abstrakt:

W artykule analizowana jest niepewność w szacowaniu wielkości rocznych dopływów rumowiska do zbiornika Stare Miasto. Obiekt wybrano ze względu na jego specyficzną konstrukcję. Jest to zbiorniki dwustopniowy. Górna część zbiornika jest oddzielona od głównego zbiornika przegrodą z przelewem zastawkowym. Część górna jest mniejsza i stanowi tzw. zbiornik wstępny działający jak osadnik. Dzięki takiemu układowi w górnej część tworzą się warunki dogodne do odkładania rumowiska. W badaniach posłużono się zgromadzonymi materiałami obejmującymi geometrię czaszy zbiornika, wymiary uwzględnionych budowli, hydrologię oraz zakres piętrzeń na zaporze. W pracy wykorzystano wzory empiryczne do oszacowania dopływu rumowiska do zbiornika tj. Ackersa-White, MPM, van Rijna, Engelunda-Hansena, Yanga, Toffaletiego i Wilcocka-Crowa. Wykonane obliczenia zweryfikowano na podstawie aktualnych pomiarów batymetrii i oszacowanej wielkości rzeczywistego odkładu. Uzyskane wyniki cechuje duża rozbieżność, co wskazuje na istotność niepewności strukturalnej w analizach zamulania zbiornika.

pub/14_1_201.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt1/14_1_201.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.1.201

Zapis do cytowania:

MLA Wicher-Dysarz, Joanna, and Tomasz Dysarz. "UNCERTAINTY IN ASSESSMENT OF ANNUAL INFLOW OF SEDIMENTS TO THE STARE MIASTO RESERVOIR BASED ON EMPIRICAL FORMULAE." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 14.1 (2015): 201–212. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2015.14.1.201
APA (2015). UNCERTAINTY IN ASSESSMENT OF ANNUAL INFLOW OF SEDIMENTS TO THE STARE MIASTO RESERVOIR BASED ON EMPIRICAL FORMULAE. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 14 (1), 201–212 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2015.14.1.201
ISO 690 WICHER-DYSARZ, Joanna, DYSARZ, Tomasz. UNCERTAINTY IN ASSESSMENT OF ANNUAL INFLOW OF SEDIMENTS TO THE STARE MIASTO RESERVOIR BASED ON EMPIRICAL FORMULAE. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2015, 14.1: 201–212. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2015.14.1.201
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume14/issue1/abstract-201.html