Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 14 (1) 2015 str. 27–33

Wojciech Durlak, Margot Dudkiewicz, Marek Dąbski, Emilia Kostrzewa

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ORAZ STAN ZACHOWANIA HISTORYCZNEJ ALEI LIPOWEJ W DRATOWIE

słowa kluczowe: aleja, cerkiew, Dratów gm. Ludwin
abstrakt:

W pracy podjęto temat inwentaryzacji dendrologicznej oraz stanu zachowania historycznej alei lipowej położonej w Dratowie gm. Ludwin, powiat łęczyński, województwo lubelskie. Aleja jest dawną drogą dojazdową do prawosławnej cerkwi parafialnej pod wezwaniem św. Mikołaja, wybudowanej w 1889 r. w stylu bizantyjsko-rosyjskim. W 2013 r. na terenie wokół cerkwi i w alei dojazdowej zinwentaryzowano ogółem 42 drzewa z gatunków: Tilia cordata Mill. (31 szt.), Robinia pseudoacacia L. (5), Acer platanoides L. (4) oraz po jednym egzemplarzu Fraxinus excelsior L. i Salix alba L.

pub/14_1_27.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt1/14_1_27.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.1.27

Zapis do cytowania:

MLA Durlak, Wojciech, et al. "DENDROLOGICAL INVENTORY AND CONDITION OF THE HISTORIC AVENUE OF LIME TREES IN DRATÓW." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 14.1 (2015): 27–33. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2015.14.1.27
APA (2015). DENDROLOGICAL INVENTORY AND CONDITION OF THE HISTORIC AVENUE OF LIME TREES IN DRATÓW. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 14 (1), 27–33 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2015.14.1.27
ISO 690 DURLAK, Wojciech, et al. DENDROLOGICAL INVENTORY AND CONDITION OF THE HISTORIC AVENUE OF LIME TREES IN DRATÓW. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2015, 14.1: 27–33. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2015.14.1.27
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume14/issue1/abstract-27.html