Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 14 (2) 2015 str. 111–123

Karol Król

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

FUNKCJA WITRYN INTERNETOWYCH GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH WEDŁUG MODELU WDROŻENIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ SMWTI

słowa kluczowe: model technologii internetowej SMWTI, klasyfikacja witryn internetowych
abstrakt:

Sfera komunikacji przedsiębiorstw z otoczeniem powoli, aczkolwiek konsekwentnie przenosi się w przestrzeń Internetu. Wzrasta zainteresowanie kreowaniem wizerunku i budowaniem marki w sieci oraz promowaniem i pozyskiwaniem klientów poprzez Internet. Tendencje te nie ominęły branży turystycznej, w tym agroturystyki i turystyki wiejskiej. Trudno jest prowadzić efektywne działania biznesowe bez sprawnego marketingu. Posiadanie strony internetowej, konta na portalu społecznościowym, bloga, a nawet wszystkich wymienionych jednocześnie staje się powoli powszechne. W artykule poruszono kwestie klasyfikacji witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych według pełnionej funkcji oraz wybranych parametrów technicznych zgodnie z modelem wdrażania technologii internetowej SMWTI (ang. The Simplified Model of the Web Technology Implementation). Badania pokazują, że twórcy witryn internetowych wciąż nie przywiązują należytej uwagi do jakości i aktualności publikowanych treści oraz bezbłędnego przygotowania strony pod kątem programistycznym, podczas gdy są to jedne z kluczowych czynników wpływających na budowę wizerunku w sieci.

pub/14_2_111.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt2/14_2_111.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.2.111

Zapis do cytowania:

MLA Król, Karol. "FUNCTION OF WEB SITES AGRITOURISM FARMS ACCORDING TO MODEL SMWTI – THE SIMPLIFIED MODEL OF THE WEB TECHNOLOGY IMPLEMENTATION." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 14.2 (2015): 111–123. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2015.14.2.111
APA (2015). FUNCTION OF WEB SITES AGRITOURISM FARMS ACCORDING TO MODEL SMWTI – THE SIMPLIFIED MODEL OF THE WEB TECHNOLOGY IMPLEMENTATION. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 14 (2), 111–123 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2015.14.2.111
ISO 690 KRóL, Karol. FUNCTION OF WEB SITES AGRITOURISM FARMS ACCORDING TO MODEL SMWTI – THE SIMPLIFIED MODEL OF THE WEB TECHNOLOGY IMPLEMENTATION. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2015, 14.2: 111–123. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2015.14.2.111
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume14/issue2/abstract-111.html