Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 14 (2) 2015 str. 125–136

Andrzej Mączałowski

Politechnika Krakowska

WSTĘPNE SZACOWANIE WPŁYWU RETENCJI POLDEROWEJ NA OBNIŻENIE RYZYKA POWODZI

słowa kluczowe: powódź, polder, redukcja natężenia przepływu, obniżenie rzędnej zwierciadła wody
abstrakt:

Po doświadczeniach z powodzi w 2010 r., w celu ograniczenia ryzyka jej wystąpienia w rejonie Sandomierza i Tarnobrzega, analizie poddano warunki pracy sześciu potencjalnych polderów, zlokalizowanych powyżej tego rejonu. Sprawdzono efekty ich działania w postaci obniżenia rzędnych zwierciadła wody w przekroju wodowskazowym Sandomierz oraz wskazano rekomendowane do dalszych analiz konfiguracje ich układów.

pub/14_2_125.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt2/14_2_125.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.2.125

Zapis do cytowania:

MLA Mączałowski, Andrzej. "INITIAL ESTIMATION OF THE IMPACT OF THE POLDER RETENTION TO REDUCE THE RISK OF THE FLOOD." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 14.2 (2015): 125–136. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2015.14.2.125
APA (2015). INITIAL ESTIMATION OF THE IMPACT OF THE POLDER RETENTION TO REDUCE THE RISK OF THE FLOOD. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 14 (2), 125–136 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2015.14.2.125
ISO 690 MąCZAłOWSKI, Andrzej. INITIAL ESTIMATION OF THE IMPACT OF THE POLDER RETENTION TO REDUCE THE RISK OF THE FLOOD. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2015, 14.2: 125–136. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2015.14.2.125
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume14/issue2/abstract-125.html