Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 14 (2) 2015 str. 209–216

Andrej Tárník, Dušan Igaz

Slovak University of Agriculture in Nitra

UJĘCIE ILOŚCIOWE MAGAZYNOWANIA WODY W GLEBIE DLA ROŚLIN W DORZECZU RZEKI NITRY

słowa kluczowe: magazynowanie wody w glebie, woda w glebie dostępna dla roślin, dorzecze rzeki Nitry
abstrakt:

Magazynowanie wody w glebie jest systematycznie badane przez ekspertów z różnych dyscyplin naukowych. Ten wzrost zainteresowania wynika głównie z działań ludzi, ale także z działania naturalnych procesów wpływających na dynamikę i ilość wody w tym zasobie wodnym. Celem badań było określenie ilości wody dostępnej w glebie dla roślin w dorzeczu rzeki Nitry w 2013 roku. Magazynowanie wody było obliczane w okresach od stycznia do marca, od kwietnia do sierpnia oraz od października do grudnia. Woda dostępna w glebie była określana jako różnica pomiędzy aktualną wilgotnością gleby a dostępnością wody ograniczoną przez tzw. hydrolimit. Pomiar wilgotności gleby był określany na podstawie wartości z siatki stacji hydrologicznych w dorzeczu. Do obliczeń ograniczonej dostępności wody użyto krzywych retencji. Dostępne najwyższe zmagazynowanie wody stwierdzono w pierwszym okresie (273,89 mm). W okresie od maja do sierpnia było ono niższe (194,32 mm), a w ostatnim okresie wynosiło tylko 152,14 mm.

pub/14_2_209.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt2/14_2_209.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.2.209

Zapis do cytowania:

MLA Tárník, Andrej, and Dušan Igaz. "QUANTIFICATION OF SOIL WATER STORAGE AVAILABLE TO PLANTS IN THE NITRA RIVER BASIN." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 14.2 (2015): 209–216. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2015.14.2.209
APA (2015). QUANTIFICATION OF SOIL WATER STORAGE AVAILABLE TO PLANTS IN THE NITRA RIVER BASIN. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 14 (2), 209–216 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2015.14.2.209
ISO 690 TáRNíK, Andrej, IGAZ, Dušan. QUANTIFICATION OF SOIL WATER STORAGE AVAILABLE TO PLANTS IN THE NITRA RIVER BASIN. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2015, 14.2: 209–216. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2015.14.2.209
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume14/issue2/abstract-209.html