Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 14 (2) 2015 str. 57–64

Tomáš Galia, Václav Škarpich

University of Ostrava

PRZEPŁYWY BRZEGOWE NA STROMYCH TERENACH GÓRNYCH BIEGÓW RZEK FLISZU KARPACKIEGO

słowa kluczowe: Karpaty, flisz, przepływ brzegowy, górny bieg rzeki
abstrakt:

W pracy badano przepływy brzegowe na stromych terenach górnych biegów strumieni na obszarze fliszu w środkowej części Karpat Zachodnich. W określeniu przepływów brzegowych przydatne były kryteria dotyczące wierzchnich fragmentów brzegowych, linii przebiegu erozji oraz obecność wegetacji brzegowej. Bezpośredni stosunek pomiędzy parametrami przepływów brzegowych w dół rzeki oraz obszaru zlewni, a także ujemny stosunek między parametrami przepływów brzegowych, a nachyleniem koryta zaobserwowano we wszystkich badanych ciekach, podobnie jak w rzekach o niższym stopniu nachylenia. Jednak strumienie usytuowane na terenach zbudowanych z bardziej wytrzymałego piaskowca fliszowego oraz/lub będące pod wpływem cieków z małym rumowiskiem wykazywały mniejszą zależność między tymi parametrami. Istotne różnice w przepływach brzegowych znaleziono porównując koryta z tej samej zlewni, lecz występujących na zboczach leżących po stronie zawietrznej oraz nawietrznej.

pub/14_2_57.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt2/14_2_57.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.2.57

Zapis do cytowania:

MLA Galia, Tomáš, and Václav Škarpich. "BANKFULL WIDTHS IN STEEP HEADWATERS OF THE FLYSCH CARPATHIANS." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 14.2 (2015): 57–64. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2015.14.2.57
APA (2015). BANKFULL WIDTHS IN STEEP HEADWATERS OF THE FLYSCH CARPATHIANS. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 14 (2), 57–64 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2015.14.2.57
ISO 690 GALIA, Tomáš, ŠKARPICH, Václav. BANKFULL WIDTHS IN STEEP HEADWATERS OF THE FLYSCH CARPATHIANS. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2015, 14.2: 57–64. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2015.14.2.57
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume14/issue2/abstract-57.html