Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 14 (2) 2015 str. 93–101

Peter Ivan

Slovak University of Technology in Bratislava

OCENA JAKOŚCI ŚRODOWISKA WODNEGO W RZECE NITRICA

słowa kluczowe: Słowa kluczowes: IFIM, model hydrauliczny 2D, Ukierunkowany Obszar Użytkowy (Weighted Usable Area [WUA]), krzywa przydatności, Schneider
abstrakt:

Autor pracy skoncentrował się na procesie oceny środowisk wodnych. Jakość środowiska charakteryzuje się poprzez bioindykację, która jest reprezentowana przez krzywe przydatności ichtiofauny w środowisku. Podczas okresów minimalnych przepływów ichtiofauna preferuje przebywanie w środowiskach na większej głębokości. Pokazuje to korelacja właściwości krzywej przydatności dla głębi wodnej. Krzywe sporządzono w oparciu o uporządkowanie częstotliwości ryb w mikrośrodowisku, które były określane na podstawie badań ichtiologicznych. Ocena dokładności krzywych przydatności jest jednym z najważniejszych kroków w metodologii IFIM. Ocena i uogólnienie krzywych przydatności dla gatunku Schneider (Alburnoides bipunctatus) została wykonana w rzece Nitrica. Krzywe przydatności były przygotowane w oparciu o dwa parametry nioożywione: głębokość i prędkość. Pomiary hydrauliczne i ichtiologiczne przerowadzono w lecie 2013 r. Morfologia rzeki Nitrica została zmierzona na potrzeby modelowania hydraulicznego 2D, wykonanego przez model 2D DHI MIKE 21FM. Wyniki ukierunkowanego obszaru użytkowego pokazują, że Schneider preferuje minimalny zakres przepływów.

pub/14_2_93.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt2/14_2_93.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.2.93

Zapis do cytowania:

MLA Ivan, Peter. "EVAULATION OF QUALITY OF AQUATIC HABITAT ON THE NITRICA RIVER." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 14.2 (2015): 93–101. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2015.14.2.93
APA (2015). EVAULATION OF QUALITY OF AQUATIC HABITAT ON THE NITRICA RIVER. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 14 (2), 93–101 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2015.14.2.93
ISO 690 IVAN, Peter. EVAULATION OF QUALITY OF AQUATIC HABITAT ON THE NITRICA RIVER. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2015, 14.2: 93–101. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2015.14.2.93
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume14/issue2/abstract-93.html