Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 14 (4) 2015 str. 109–133

Artur Radecki-Pawlik, Jakub Wojkowski, Andrzej Wałęga, Jacek Pijanowski

ZASTOSOWANIE METOD GIS DO ANALIZY ZASOBÓW WODNYCH KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH REGIONU ZBIORNIKA WODNEGO MŚCIWOJÓW

słowa kluczowe: zasoby wodne, numeryczny model terenu, GIS, wskaźnik TWI
abstrakt: W artykule dokonano przestrzennej charakterystyki zasobów wodnych krajobrazów kulturowych zlewni zbiornika Mściwojów. Analiza została przeprowadzona w oparciu o dane przestrzenne oraz metody GIS za pomocą narzędzia Arc Hydro Tools 9.0 działającego w środowisku oprogramowania ARC GIS firmy ESRI. Szczegółowo przeanalizowano zlewnię dwóch cieków: Wierzbiaka i Kałużnika. W celu określenia rozkładu przestrzennego zasobów wodnych wykorzystano topograficzny wskaźnik wilgotności TWI. Wykazano, że najwyższe wartości wskaźnika TWI występują w dnach dolin i przy dolnym załomie stoków oraz we wklęsłych formach terenu. Z kolei niskie wartości tego wskaźnika świadczące o mniejszym stopniu nasycenia wilgocią występują na badanym obszarze w sąsiedztwie form wypukłych, a więc wierzchowin i bardziej nachylonych stoków.
pub/14_4_109.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt4/14_4_109.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.4.109

Zapis do cytowania:

MLA Radecki-Pawlik, Artur, et al. "ON USING THE GIS METHODS fOR ANALYSING CULTURAL LANDSCAPES OF LAND WATER RESOURCES: THE MŚCIWOJÓW WATER RESERVOIR REGION." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 14.4 (2015): 109–133. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2015.14.4.109
APA (2015). ON USING THE GIS METHODS fOR ANALYSING CULTURAL LANDSCAPES OF LAND WATER RESOURCES: THE MŚCIWOJÓW WATER RESERVOIR REGION. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 14 (4), 109–133 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2015.14.4.109
ISO 690 RADECKI-PAWLIK, Artur, et al. ON USING THE GIS METHODS fOR ANALYSING CULTURAL LANDSCAPES OF LAND WATER RESOURCES: THE MŚCIWOJÓW WATER RESERVOIR REGION. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2015, 14.4: 109–133. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2015.14.4.109
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume14/issue4/abstract-109.html