Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 14 (4) 2015 str. 141–155

Tymoteusz Zydroń, Mariusz Cholewa, Piotr Demczuk

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCINANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH A STATECZNOŚĆ SKARP SKŁADOWISK

słowa kluczowe: odpady komunalne, wytrzymałość na ścinanie, stateczność skarp, analiza probabilistyczna
abstrakt: W pierwszej części pracy dokonano analizy literatury tematycznej dotyczącej parametrów charakteryzujących wytrzymałość na ścinanie odpadów komunalnych. Wykazała ona, że odpady komunalne charakteryzują się bardzo zróżnicowanymi wartościami kąta tarcia wewnętrznego i spójności, które zależą m.in. od ich struktury, stopnia rozkładu, metody badań, w tym zakresu odkształceń. Wpływ tych czynników na wytrzymałość na ścinanie odpadów jest często niejednoznaczny, co powoduje, że dobór parametrów wytrzymałościowych dla prognozowania stateczności składowisk jest zadaniem złożonym. W drugiej części pracy dokonano obliczeń stateczności skarpy kwatery składowiska odpadów komunalnych w Chełmku, wykorzystując wartości parametrów wytrzymałościowych przyjętych z przedmiotowej literatury. Wykazano, że tradycyjna metoda obliczeń stateczności skarpy składowiska, z zastosowaniem uśrednionych parametrów wytrzymałościowych odpadów, dała wysoką wartość współczynnika stateczności, natomiast analiza probabilistyczna wykazała, że bezpieczeństwo konstrukcji można uznać jako sytuujące się pomiędzy słabym, a przeciętnym.
pub/14_4_141.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom14/zeszyt4/14_4_141.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.4.141

Zapis do cytowania:

MLA Zydroń, Tymoteusz, et al. "SHEAR STRENGTH OF MUNICIPAL SOLID WASTES VS. SLOPE STABILITY ANALYSIS." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 14.4 (2015): 141–155. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2015.14.4.141
APA (2015). SHEAR STRENGTH OF MUNICIPAL SOLID WASTES VS. SLOPE STABILITY ANALYSIS. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 14 (4), 141–155 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2015.14.4.141
ISO 690 ZYDROń, Tymoteusz, CHOLEWA, Mariusz, DEMCZUK, Piotr. SHEAR STRENGTH OF MUNICIPAL SOLID WASTES VS. SLOPE STABILITY ANALYSIS. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2015, 14.4: 141–155. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2015.14.4.141
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume14/issue4/abstract-141.html