Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 15 (1) 2016 str. 103-111

Dorota Matuszko, Daniel Celiński-Mysław

Uniwersytet Jagielloński

WARUNKI SOLARNE KRAKOWA I MOżLIWOśCI ICH WYKORZYSTANIA W HELIOENERGETYCE

słowa kluczowe: promieniowanie słoneczne, usłonecznienie, nasłonecznienie, energia słoneczna, Kraków
abstrakt:

W opracowaniu przedstawiono usłonecznienie i nasłonecznienie Krakowa pod kątem przydatności warunków solarnych miasta do helioenergetyki. Wykorzystano wyniki pomiarów wykonywanych na stacji naukowej Zakładu Klimatologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ze względów astronomicznych i klimatycznych Kraków charakteryzuje się zmiennością w dopływie promieniowania słonecznego w ciągu roku i doby oraz dużym udziałem promieniowania rozproszonego. Konieczne są dalsze badania i wprowadzenie w Polsce rządowego programu wspierającego wykorzystanie energii słonecznej.

pub/15_1_103.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt1/15_1_103.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.1.103

Zapis do cytowania:

MLA Matuszko, Dorota, and Daniel Celiński-Mysław. "Solar conditions in krakow and their potential for helioenergetics." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 15.1 (2016): 103-111. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.1.103
APA (2016). Solar conditions in krakow and their potential for helioenergetics. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 15 (1), 103-111 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.1.103
ISO 690 MATUSZKO, Dorota, CELIńSKI-MYSłAW, Daniel. Solar conditions in krakow and their potential for helioenergetics. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2016, 15.1: 103-111. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.1.103
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume15/issue1/abstract-103.html