Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 15 (2) 2016 str. 27-39

Joanna Chmist, Mateusz Hämmerling

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

WYBóR NAJSKUTECZNIEJSZEJ METODY REKULTYWACJI ZBIORNIKóW WODNYCH Z WYKORZYSTANIEM METODY AHP

słowa kluczowe: rekultywacja jezior, AHP, jakość wody
abstrakt:

Problemy z jakością wód w zamkniętych zbiornikach jest znany od lat. Poprawa parametrów jakości wody w jeziorze zwiększa możliwości jego wykorzystania. Obecnie istnieje wiele metod rekultywacji zbiorników wodnych. Wybór odpowiedniej uwarunkowany jest zarówno oddziaływaniem różnorodnych czynników powodujących stopniową degradację jezior, jak i kosztami rekultywacji czy typem zbiornika. W artykule zaprezentowano praktyczne zastosowanie metody AHP w rozwiązaniu wielokryterialnych problemów rekultywacji zbiorników wodnych. Metoda ta umożliwia uwzględnienie wielu aspektów dotyczących danego problemu i znalezienie poszukiwanego rozwiązania zarówno na podstawie parametrów mierzalnych, jak i ocen ekspertów.

pub/15_2_27.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt2/15_2_27.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.2.27

Zapis do cytowania:

MLA Chmist, Joanna, and Mateusz Hämmerling. "Selecting the most effective method of recultivation of water reservoirs using the AHP metod." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 15.2 (2016): 27-39. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.2.27
APA (2016). Selecting the most effective method of recultivation of water reservoirs using the AHP metod. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 15 (2), 27-39 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.2.27
ISO 690 CHMIST, Joanna, HäMMERLING, Mateusz. Selecting the most effective method of recultivation of water reservoirs using the AHP metod. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2016, 15.2: 27-39. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.2.27
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume15/issue2/abstract-27.html