Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 15 (3) 2016 str. 113-120

Grzegorz Pęczkowski, Wojciech Orzepowski, Ryszard Pokładek, Tomasz Kowalczyk, Romuald Żmuda, Rafał Wójcik

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

WŁAŚCIWOŚCI RETENCYJNE ZIELONYCH DACHÓW TYPU EKSTENSYWNEGO NA PRZYKŁADZIE BADAŃ MODELOWYCH

słowa kluczowe: dachy zielone, retencja wód deszczowych, odpływ, bilans wodny zielonego dachu
abstrakt:

Koncepcja zielonych dachów i ich znaczenie dla krajobrazu miejskiego są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju i gospodarowania wodami opadowymi. Aspekty te przyczyniają się do ciągłego poszukiwania rozwiązań w zakresie technologii tych systemów. W pracy dokonano oceny zdolności retencyjnych modelu zielonego dachu typu ekstensywnego opartego na profilach warstwy wegetacyjnej przygotowanej na bazie keramzytu oraz perlitu. Badania prowadzono od IV do IX w 2012 roku na obiekcie zlokalizowanym na terenie obserwatorium Agro- i Hydrometorologii Wrocław-Swojec. Ocenie poddano efektywność retencyjną dachów. Badania modelowe wykazały, że dachy zielone retencjonowały wodę w zakresie od 22,9 do 77,8 mm, a wskaźniki retencji mieściły się w zakresie od 67 do 98% opadów atmosferycznych. Wskaźniki odpływów były stosunkowo niewielkie i wynosiły od 0,5 do 18 mm.

pub/15_3_113.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt3/15_3_113.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.3.113

Zapis do cytowania:

MLA Pęczkowski, Grzegorz, et al. "RETENTION PROPERTIES OF THE TYPE OF EXTENSIVE GREEN ROOFS AS AN EXAMPLE OF MODEL TESTS." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 15.3 (2016): 113-120. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.3.113
APA (2016). RETENTION PROPERTIES OF THE TYPE OF EXTENSIVE GREEN ROOFS AS AN EXAMPLE OF MODEL TESTS. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 15 (3), 113-120 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.3.113
ISO 690 PęCZKOWSKI, Grzegorz, et al. RETENTION PROPERTIES OF THE TYPE OF EXTENSIVE GREEN ROOFS AS AN EXAMPLE OF MODEL TESTS. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2016, 15.3: 113-120. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.3.113
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume15/issue3/abstract-113.html