Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 15 (3) 2016 str. 137-149

Barbara Skowera, Joanna Kopcińska, Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek, Jakub Wojkowski

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

NIEDOBORY I NADMIARY OPADÓW W OKRESIE WEGETACJI ZIEMNIAKA PÓŹNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM (1981–2010)

słowa kluczowe: niedobory i nadmiary opadów, częstość, ziemniak, plon, województwo opolskie
abstrakt:

Celem pracy była ocena wielkości, częstości oraz trendów niedoborów i nadmiarów opadów w okresie wegetacji ziemniaka późnego w województwie opolskim w latach 1981–2010. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że w okresie wegetacji ziemniaka późnego w województwie opolskim średnia suma opadów w okresie wegetacji ziemniaka późnego, w miesiącach od maja do września, była zbliżona do wielkości potrzeb opadowych tej rośliny. W analizowanym okresie najczęściej występowały warunki optymalne pod względem zabezpieczenia potrzeb opadowych we wszystkich miesiącach, z wyjątkiem sierpnia i września. W sierpniu dominowały warunki umiarkowanie suche i suche (44% przypadków), a we wrześniu umiarkowanie mokre i mokre (43% przypadków). Statystycznie istotny trend wzrostowy na poziomie α = 0,05 wystąpił tylko w przypadku nadmiernych opadów w lipcu w Głubczycach i słabszy na poziomie α = 0,1 w Łosiowie. W przypadku niedoborów słaby trend wzrostowy wystąpił tylko w czerwcu w Łosiowie. Mediany niedoborów opadu w kolejnych miesiącach wegetacji ziemniaka późnego przyjmowały wartości w zakresie od 13 mm w do 43 mm, natomiast mediany nadmiarów opadu od 22 mm do 49 mm. Stwierdzono, że największe spadki plonu ziemniaka występowały w warunkach dużych niedoborów opadu.

pub/15_3_137.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt3/15_3_137.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.3.137

Zapis do cytowania:

MLA Skowera, Barbara, et al. "PRECIPITATION DEFICIENCIES AND EXCESSES DURING THE GROWING SEASON OF LATE POTATO IN THE OPOLSKIE VOIVODSHIP (1981–2010)." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 15.3 (2016): 137-149. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.3.137
APA (2016). PRECIPITATION DEFICIENCIES AND EXCESSES DURING THE GROWING SEASON OF LATE POTATO IN THE OPOLSKIE VOIVODSHIP (1981–2010). Acta Sci.Pol. Form. Cir. 15 (3), 137-149 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.3.137
ISO 690 SKOWERA, Barbara, et al. PRECIPITATION DEFICIENCIES AND EXCESSES DURING THE GROWING SEASON OF LATE POTATO IN THE OPOLSKIE VOIVODSHIP (1981–2010). Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2016, 15.3: 137-149. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.3.137
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume15/issue3/abstract-137.html