Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 15 (3) 2016 str. 45-56

Mariusz Cholewa, Karol Plesiński, Katarzyna Kamińska, Przemysław Baran

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

WARUNKI HYDRODYNAMICZNE PRZEPŁYWU RZEKI WILGI W OKOLICY PRZEPUSTU DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI KOŹMICE WIELKIE

słowa kluczowe: koryto rzeczne, erozja, przepust, prędkość przepływu
abstrakt:

Artykuł przedstawia charakter i zakres zmian przepływu na wybranym odcinku rzeki Wilgi w miejscowości Koźmice Wielkie w woj. małopolskim. Miejsce badań obejmowało koryto rzeki powyżej i poniżej przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2032K w gminie Wieliczka. W roku 2014 zarządca drogi przeprowadził przebudowę istniejącego od ponad 40 lat przepustu. Stan techniczny nie odpowiadał obowiązującym przepisom dla tego typu obiektów inżynierskich. Prace obejmowały całkowite rozebranie istniejącej konstrukcji składającej się z dwóch rur o średnicy 1,4 m ułożonych równolegle do linii nurtu rzeki. Zastąpiono je nowym przepustem o przekroju prostokątnym 4 × 2 m. Zmiana konstrukcji przepustu, jego światła oraz odmienne usytuowanie w stosunku do nurtu rzeki było przyczyną wzrostu prędkości przepływu rzeki na odcinku koryta, powyżej przepustu, powodując erozję brzegów. W wyniku większej prędkości na wyjściu z przepustu erozja koryta obserwowana jest również poniżej budowli. Opierając się na pomiarach geodezyjnych i hydrodynamicznych, przeanalizowano możliwe przyczyny takiej sytuacji.

pub/15_3_45.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt3/15_3_45.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.3.45

Zapis do cytowania:

MLA Cholewa, Mariusz, et al. "HYDRODYNAMIC PARAMETERS OF THE FLOW NEAR ROAD CULVERT RIVER WILGA IN KOŹMICE WIELKIE." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 15.3 (2016): 45-56. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.3.45
APA (2016). HYDRODYNAMIC PARAMETERS OF THE FLOW NEAR ROAD CULVERT RIVER WILGA IN KOŹMICE WIELKIE. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 15 (3), 45-56 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.3.45
ISO 690 CHOLEWA, Mariusz, et al. HYDRODYNAMIC PARAMETERS OF THE FLOW NEAR ROAD CULVERT RIVER WILGA IN KOŹMICE WIELKIE. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2016, 15.3: 45-56. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.3.45
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume15/issue3/abstract-45.html