Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 15 (3) 2016 str. 71-81

Marta Kasińska, Jan Kempiński, Robert Świerzko

Wroclaw University of Environmental and Life Sciences

KONSYSTENCJA ZACZYNÓW CEMENTOWYCH A ICH PARAMETRY REOLOGICZNE

słowa kluczowe: zaczyny cementowe, rozpływ, model reologiczny, parametry reologiczne
abstrakt:

W pracy przedstawiono wyniki badań parametrów rozpływu oraz parametrów reologicznych zaczynów cementowych, wykonanych na bazie cementu portlandzkiego CMII 32,5R. Parametry rozpływu określono z wykorzystaniem specjalnej płyty trasowanej, natomiast cechy reologiczne określono za pomocą wiskozymetru rotacyjnego Viscotester VT 550, firmy Haake, o cylindrach współosiowych, wyposażonego w system MV2. Zaczyny cementowe stanowiły mieszaninę cementu z wodą. Koncentracja mieszaniny, określana za pomocą wskaźnika wodno-cementowego W/C, zmieniała się w zakresie 0,65–0,33. Przeprowadzono normowe oznaczenie wytrzymałości użytego cementu, ustalając zgodność z danymi producenta oraz określono zależność parametrów rozpływu od wskaźnika wodno-cementowego W/C. Otrzymane, z badań wiskozymetrycznych, pseudokrzywe płynięcia zaczynów cementowych skorygowano do rzeczywistych krzywych płynięcia i aproksymowano przy pomocy 3-parametrowego, uogólnionego modelu Herschela-Bulkley’a. Określono zależności parametrów reologicznych modeli τ0, k, n, w funkcji wskaźnika wodno-cementowego W/C. Ustalono występującą korelację pomiędzy parametrami reologicznymi i rozpływu dla badanych zaczynów cementowych.

pub/15_3_71.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt3/15_3_71.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.3.71

Zapis do cytowania:

MLA Kasińska, Marta, et al. "THE CONSISTENCY OF CEMENT PASTES AND THEIR RHEOLOGICAL PARAMETERS." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 15.3 (2016): 71-81. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.3.71
APA (2016). THE CONSISTENCY OF CEMENT PASTES AND THEIR RHEOLOGICAL PARAMETERS. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 15 (3), 71-81 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.3.71
ISO 690 KASIńSKA, Marta, KEMPIńSKI, Jan, ŚWIERZKO, Robert. THE CONSISTENCY OF CEMENT PASTES AND THEIR RHEOLOGICAL PARAMETERS. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2016, 15.3: 71-81. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.3.71
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume15/issue3/abstract-71.html