Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 15 (4) 2016 str. 395-407

Eugeniusz Zawisza, Kamil Klimek

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ GRUNTÓW SKARPY ABRAZYJNEJ ZBIORNIKA CZORSZTYN-NIEDZICA

słowa kluczowe: zbiorniki wodne, abrazja, filtracja
abstrakt:

Artykuł zawiera wyniki badań wodoprzepuszczalności gruntów budujących skarpy abrazyjne fragmentu północnych obrzeży zbiornika czorsztyńskiego od strony Pienińskiego Parku Narodowego. Charakterystykę podstawowych właściwości geotechnicznych badanych gruntów opracowano na podstawie wyników badań wykonanych według procedur standardowych. Badania wodoprzepuszczalności gruntów wykonano metodami: polową według Giryńskiego w wykopach badawczych, laboratoryjną w aparacie średniowymiarowym oraz analityczną z zastosowaniem wzorów empirycznych opartych głównie na znajomości uziarnienia i porowatości gruntów. Analizę wyników badań przeprowadzono w aspekcie określenia optymalnej metody oznaczania wodoprzepuszczalności gruntów skarp abrazyjnych przedmiotowego obiektu oraz maksymalnej bezpiecznej prędkości obniżania poziomu wody w zbiorniku. Stwierdzono, że najbardziej właściwą metodą oznaczania wodoprzepuszczalności przedmiotowych gruntów była metoda Giryńskiego. Maksymalna dopuszczalna prędkość obniżania wody w zbiorniku powinna wynosić 0,103 m ⋅ h–1.

pub/15_4_395.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt4/15_4_395.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.4.395

Zapis do cytowania:

MLA Zawisza, Eugeniusz, and Kamil Klimek. "WATER PERMEABILITY OF SOILS OF AN ABRASIVE SLOPE OF THE CZORSZTYN-NIEDZICA RESERVOIR." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 15.4 (2016): 395-407. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.4.395
APA (2016). WATER PERMEABILITY OF SOILS OF AN ABRASIVE SLOPE OF THE CZORSZTYN-NIEDZICA RESERVOIR. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 15 (4), 395-407 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.4.395
ISO 690 ZAWISZA, Eugeniusz, KLIMEK, Kamil. WATER PERMEABILITY OF SOILS OF AN ABRASIVE SLOPE OF THE CZORSZTYN-NIEDZICA RESERVOIR. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2016, 15.4: 395-407. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.4.395
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume15/issue4/abstract-395.html