Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 15 (4) 2016 str. 439-449

Miloš Rusnák1, Ján Sládek1, Jaroslav Buša2, Vladimír Greif2

1 Slovak Academy of Sciences
2
Comenius University in Bratislava

PRZYDATNOŚĆ FOTOGRAMETRYCZNYCH CYFROWYCH MODELI WYSOKOŚCIOWYCH STWORZONYCH DZIĘKI UAV DO OCENY STABILNOŚCI STOKU (STUDIUM PRZYPADKU: OSUWISKO W WIOSCE SVÄTÝ ANTON, SŁOWACJA)

słowa kluczowe: fotogrametria UAV, cyfrowy model wysokościowy, dokładność, osuwisko
abstrakt:

Ocena dokładności fotogrametrycznych cyfrowych modeli wysokościowych (CMW – ang. digital elevation models, DEM) stworzonych dzięki UAV (ang. unmanned aerial vehicle) jest niezbędna w wielu dyscyplinach nauk o ziemi. Przydatność różnych DEM do oceny stabilności zbocza została poddana ewaluacji na przykładzie osuwiska w wiosce Svätý Anton na Słowacji. Dane lotnicze pozyskano podczas jednodniowej sesji terenowej przeprowadzonej jesienią 2014 r. Chmura punktów z 218 zdjęć (54 607 748 punktów) została ręcznie sklasyfikowana w 7 różnych klasach w celu filtrowania pokrywy roślinnej i budynków. Ocena różnic pionowych pomiędzy modelem wysokościowym UAV a rzeczywistą powierzchnią terenu opierała się na porównaniu punktów kontrolnych wskazanych przez GPS (337 punktów) oraz nieklasyfikowanej i klasyfikowanej chmury punktowej dla rastrowych modeli wysokościowych o rozdzielczości 1, 5, 10, 20 i 50 pikseli.

pub/15_4_439.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom15/zeszyt4/15_4_439.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.4.439

Zapis do cytowania:

MLA Rusnák, Miloš, et al. "SUITABILITY OF DIGITAL ELEVATION MODELS GENERATED BY UAV PHOTOGRAMMETRY FOR SLOPE STABILITY ASSESSMENT (CASE STUDY OF LANDSLIDE IN SVÄTÝ ANTON, SLOVAKIA)." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 15.4 (2016): 439-449. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.4.439
APA (2016). SUITABILITY OF DIGITAL ELEVATION MODELS GENERATED BY UAV PHOTOGRAMMETRY FOR SLOPE STABILITY ASSESSMENT (CASE STUDY OF LANDSLIDE IN SVÄTÝ ANTON, SLOVAKIA). Acta Sci.Pol. Form. Cir. 15 (4), 439-449 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.4.439
ISO 690 RUSNáK, Miloš, et al. SUITABILITY OF DIGITAL ELEVATION MODELS GENERATED BY UAV PHOTOGRAMMETRY FOR SLOPE STABILITY ASSESSMENT (CASE STUDY OF LANDSLIDE IN SVÄTÝ ANTON, SLOVAKIA). Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2016, 15.4: 439-449. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2016.15.4.439
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume15/issue4/abstract-439.html