Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 16 (1) 2017 str. 43-51

Tom Combal1, Artur Radecki-Pawlik2,3, Wiktoria Czech3, Karol Plesiński3

1 Ecole Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg
2
Cracow University of Technology
3
University of Agriculture in Krakow

WARTOŚCI PRZEPŁYWU BRZEGOWEGO W PRZEKROJACH STACJI POMIAROWYCH RZEKI RABY – POLSKIE KARPATY

słowa kluczowe: przepływ brzegowy, przepływ, obliczenia
abstrakt:

W artykule zaprezentowano porównanie różnych metod obliczeń przepływu brzegowego. Zastosowano metody oparte na wzorze Gauckler-Manninga, a także metody Wiliamsa, Wolmana i Leopolda, oraz Heya i Thorna. Obliczenia wykonano dla rzeki Raby. Wyniki pokazują, że nie ma jednej metody, która byłaby najlepszą, a wyniki różnią się w zależności od metody i zastosowanych parametrów obliczeniowych.

pub/16_1_43.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt1/16_1_43.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.1.43

Zapis do cytowania:

MLA Combal, Tom, et al. "BANKFULL VALUES IN GAUGE STATION CROSS SECTIONS OF THE RABA RIVER – POLISH CARPATHIANS." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 16.1 (2017): 43-51. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.1.43
APA (2017). BANKFULL VALUES IN GAUGE STATION CROSS SECTIONS OF THE RABA RIVER – POLISH CARPATHIANS. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 16 (1), 43-51 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.1.43
ISO 690 COMBAL, Tom, et al. BANKFULL VALUES IN GAUGE STATION CROSS SECTIONS OF THE RABA RIVER – POLISH CARPATHIANS. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2017, 16.1: 43-51. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.1.43
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume16/issue1/abstract-43.html