Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Zeszyt 16 (2) 2017

Spis treści:

Zeszyt 16 (2) 2017 str. 3-14 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.2.3
Jan Pawełek, Piotr Bugajski
Rozwój przydomowych oczyszczalni ścieków w Polsce – zalety i wady rozwiązań
 
Zeszyt 16 (2) 2017 str. 15-31 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.2.15
Konrad Podawca, Agata Pawłat-Zawrzykraj
SPOŁECZNO-INFRASTRUKTURALNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU WIEJSKIEGO OBSZARU GMINY TARCZYN W ASPEKCIE LOKALIZACJI ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
 
Zeszyt 16 (2) 2017 str. 33-43 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.2.33
Rozpondek Katarzyna, Rozpondek Rafał, Pachura Piotr
ANALIZA TOKSYCZNOŚCI OSADÓW DENNYCH ZBIORNIKA PORAJ W ASPEKCIE STOPNIA ZANIECZYSZCZENIA METALAMI CIĘŻKIMI
 

Zanleziono 3 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).