Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 16 (2) 2017 str. 45-58

Krzysztof Miraj

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

KSZTAłTOWANIE UKłADóW GRUNTOWYCH NA POLSKIEJ ORAWIE

słowa kluczowe: układy działek, rola (łan leśny), łańcuchówka, jednostka powierzchni gruntów, Orawa
abstrakt:

Działki na Polskiej Orawie są niewielkie i tworzą szachownicę gruntów. Były one kształtowane na przestrzeni wieków przez człowieka, któremu przyszło gospodarować w trudnym środowisku w górach. Ważną rolę w osadnictwie omawianego obszaru odegrało prawo wołoskie, na bazie którego zakładano miejscowe wsie – łańcuchówki. Pierwsze podziały ziemi w granicach miejscowości wyznaczyły łany leśne (role). W ich obrębie dzielono następnie grunty na węższe pasy, a później poprzecznie na coraz mniejsze parcele. Dziś działki mają zwykle niewielkie rozmiary i są wydłużone. Przy wielokrotnych podziałach ziemi utworzył się w konsekwencji szachownicowy układ gruntów, w którym stosowano też dawniej osobliwe jednostki miar powierzchni (snur, rzimski, sóstka, grajcarz).

pub/16_2_45.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt2/16_2_45.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.2.45

Zapis do cytowania:

MLA Miraj, Krzysztof. "Formation of farmlands and their arrangement in the Polish region of Orawa." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 16.2 (2017): 45-58. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.2.45
APA (2017). Formation of farmlands and their arrangement in the Polish region of Orawa. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 16 (2), 45-58 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.2.45
ISO 690 MIRAJ, Krzysztof. Formation of farmlands and their arrangement in the Polish region of Orawa. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2017, 16.2: 45-58. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.2.45
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume16/issue2/abstract-45.html