Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 16 (2) 2017 str. 59-70

Krzysztof Czyżyk

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE CECH NATURALNEGO ODNOWIENIA SOSNY ZWYCZAJNEJ (PINUS SYLVESTRIS L.) W RĘBNI ZUPEŁNEJ

słowa kluczowe: odnowienie naturalne, sosna zwyczajna, zagęszczenie sosny, wysokość sosny
abstrakt:

Praca przedstawia analizę przestrzennego zróżnicowania cech odnowienia naturalnego sosny zwyczajnej. Wszystkie powierzchnie odnowieniowe powstały w 2006 roku, gleba została przygotowana pługiem leśnym LPZ-75. Powierzchnie te znajdują się w granicach Nadleśnictwa Maskulińskie. Badania terenowe przeprowadzono w 2008 roku. Na dwuletnich samosiewach sosny zwyczajnej zmierzono wysokość od powierzchni gruntu do okółka i od okółka do wierzchołka, co stanowiło odpowiednio przyrost z pierwszego i drugiego roku wzrostu nalotu, określono także jego zagęszczenie w bruździe i na skibie.

Dyskusja wyników zawiera opis czynników wewnętrznych i zewnętrznych mogących mieć wpływ na zagęszczenie, wzrost i przyrost wysokości podrostów sosnowych w poszczególnych wydzieleniach.

pub/16_2_59.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt2/16_2_59.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.2.59

Zapis do cytowania:

MLA Czyżyk, Krzysztof. "The diversity of characteristics of the natural regeneration of Scots pine (Pinus sylvestris L.) in the clear-cutting." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 16.2 (2017): 59-70. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.2.59
APA (2017). The diversity of characteristics of the natural regeneration of Scots pine (Pinus sylvestris L.) in the clear-cutting. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 16 (2), 59-70 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.2.59
ISO 690 CZYżYK, Krzysztof. The diversity of characteristics of the natural regeneration of Scots pine (Pinus sylvestris L.) in the clear-cutting. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2017, 16.2: 59-70. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.2.59
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume16/issue2/abstract-59.html