Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 16 (3) 2017 str. 125-138

Marek Dąbski, Margot Dudkiewicz, Wojciech Durlak, Karolina Antoniuk, Elżbieta Pogroszewska

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

WYNIKI INWENTARYZACJI I KONCEPCJA REWALORYZACJI ZABYTKOWEGO ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W MIĘDZYRZECU PODLASKIM (WOJ. LUBELSKIE)

słowa kluczowe: Międzyrzec Podlaski, pałac Potockich, park krajobrazowy
abstrakt:

Opracowanie obejmuje fragment dawnego założenia pałacowo-parkowego w Międzyrzecu Podlaskim o powierzchni 6,09 ha. Podstawę do odczytania historycznego kształtu kompozycji parkowej stanowiła analiza materiałów archiwalnych oraz badania terenowe. Celem pracy było sporządzenie koncepcji rewaloryzacji obiektu. Pierwszą drewnianą siedzibę w Miedzyrzecu wybudował Gabriel Tęczyński na początku XVII w. Później dobra międzyrzeckie należały do wielu rodów m.in. Potockich (właścicieli Wilanowa). Do czasów współczesnych zachował się pałac projektu Antoniego Dygata z lat 30. XX w. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków, należy do Gminy Miejskiej i mieści się w nim Miejski Ośrodek Kultury. Założenie parkowe jest efektem nawarstwienia następujących po sobie kolejnych faz stylistycznych, począwszy od dworu z renesansowymi ogrodami kwaterowymi, przez barokowy i klasycystyczny ogród, aż do parku krajobrazowego. Obecnie teren całego kompleksu jest zaniedbany. Widoczne są zamierające drzewa, samosiewy i nieformalne ciągi komunikacyjne.

pub/16_3_125.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt3/16_3_125.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.3.125

Zapis do cytowania:

MLA Dąbski, Marek, et al. "THE RESULTS OF INVENTORY AND THE REVALORISATION CONCEPT OF A HISTORICAL palace and park complex in Międzyrzec PODLASKI (LUBELSKIE VOIVODESHIP)." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 16.3 (2017): 125-138. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.3.125
APA (2017). THE RESULTS OF INVENTORY AND THE REVALORISATION CONCEPT OF A HISTORICAL palace and park complex in Międzyrzec PODLASKI (LUBELSKIE VOIVODESHIP). Acta Sci.Pol. Form. Cir. 16 (3), 125-138 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.3.125
ISO 690 DąBSKI, Marek, et al. THE RESULTS OF INVENTORY AND THE REVALORISATION CONCEPT OF A HISTORICAL palace and park complex in Międzyrzec PODLASKI (LUBELSKIE VOIVODESHIP). Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2017, 16.3: 125-138. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.3.125
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume16/issue3/abstract-125.html