Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Zeszyt 16 (4) 2017

Spis treści:

Zeszyt 16 (4) 2017 str. 5-12 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.4.5
Michalec Bogusław, Cupak Agnieszka, Tarnawski Marek, Wałęga Andrzej
OCENA STANU TECHNICZNEGO JAZU W SZCZYGLICACH NA RZECE RUDAWIE
 
Zeszyt 16 (4) 2017 str. 13-22 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.4.13
Eugeniusz Zawisza, Andrzej Gruchot
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCINANIE I NOŚNOŚĆ KRUSZYWA Z ŻUŻLI PALENISKOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD WARUNKÓW WODNYCH
 

Zanleziono 2 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).