Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 17 (4) 2018 str. 109-119

Michal Wiezik1, Tomáš Lepeška1, Igor Gallay1, Juraj Modranský2, Branislav Olah1, Adela Wieziková3

1 Department of Applied Ecology, Faculty of Ecology and Environmental Sciences, Technical University in Zvolen
2
Department of Landscape Planning and Design; Faculty of Ecology and Environmental Sciences; Technical University in Zvolen
3
Department of Biology and General Ecology; Faculty of Ecology and Environmental Sciences; Technical University in Zvolen

LASY PASTWISKOWE W ŚRODKOWEJ SŁOWACJI – ZMIERZCH TRADYCYJNEJ FORMY UŻYTKOWANIA TERENU

słowa kluczowe: systemy sylwopastoralne (lasy pastwiskowe), ogławianie drzew, tradycyjne użytkowanie gruntów, zmiana użytkowania gruntów
abstrakt:

Lasy pastwiskowe z drzewami w formie ogłowionej to powszechny typ użytkowania gruntów w całej Europie. Drzewa były ważnym źródłem paszy i drewna, miały również pozytywny wpływ na środowisko zwierząt gospodarskich. Pastwiska leśne z drzewami ogłowionymi były więc wielofunkcyjnymi, najnowocześniejszymi, wysoce produktywnymi ekosystemami rolniczymi. Mimo względnie drastycznego traktowania, drzewa dość dobrze się regenerowały i osiągały stosunkowo wysoki wiek. Kiedy na dłuższy okres rezygnuje się z ogławiania drzew, lasy pastwiskowe mogą zacząć łudząco przypominać pradawny las. Korzystając z fotografii lotniczych Słowacji z lat 1949–1950, w Regionie Samorządowym Bańskiej Bystrzycy zidentyfikowaliśmy 950 pojedynczych stanowisk pastwisk leśnych o łącznej powierzchni 265,5 km2. Większość zidentyfikowanych siedlisk sylwopastoralnych była aktywnie zarządzana w pierwszej połowie XX wieku. Obecnie mniej niż 2,5% pastwisk zachowało swoją pierwotną strukturę, pozostałe zostały bądź porzucone (92,8%), bądź aktywnie przekształcone w inne formy użytkowania gruntów. Przeprowadziliśmy badania terenowe w celu identyfikacji historycznych lasów pastwiskowych z drzewami ogłowionymi w obszarze chronionym Gavurky, jednym z ostatnich i najlepiej zachowanych pastwisk leśnych na Słowacji. Oceniając cechy siedliskowe, byliśmy w stanie potwierdzić istnienie historycznych pastwisk z drzewami w formie ogłowionej dla ponad 80% starych drzew-weteranów. Stworzyliśmy schemat identyfikacji drzew w formie ogłowionej w historycznych obszarach lasów pastwiskowych, mający zastosowanie w warunkach długotrwałego zaniechania czy też zaprzestania gospodarowania nimi.

pub/17_4_109.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt4/17_4_109.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.4.109

Zapis do cytowania:

MLA Wiezik, Michal, et al. "WOOD PASTURES IN CENTRAL SLOVAKIA – COLLAPSE OF A TRADITIONAL LAND USE FORM." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 17.4 (2018): 109-119. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2018.17.4.109
APA (2018). WOOD PASTURES IN CENTRAL SLOVAKIA – COLLAPSE OF A TRADITIONAL LAND USE FORM. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 17 (4), 109-119 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2018.17.4.109
ISO 690 WIEZIK, Michal, et al. WOOD PASTURES IN CENTRAL SLOVAKIA – COLLAPSE OF A TRADITIONAL LAND USE FORM. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2018, 17.4: 109-119. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2018.17.4.109
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume17/issue4/abstract-109.html