Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 17 (4) 2018 str. 121-130

Artur Magnuszewski

Department of Hydrology, Faculty of Geography and Regional Studies, University of Warsaw

ZASTOSOWANIE OBRAZÓW RADAROWYCH Z SATELITY SENTINEL 1 DO OCENY ZJAWISK LODOWYCH – NA PRZYKŁADZIE JEZIORA ZEGRZYŃSKIEGO

słowa kluczowe: satelita Sentinel-1, obrazy radarowe, zjawiska lodowe, rzeka Narew, teledetekcja 
abstrakt:

Obrazy radarowe z satelity Sentinel-1 są udostępniane bezpłatnie przez Europejską Komisję Kosmiczną (ESA).  Jest to para satelitów A i B, które z częstością co 2 dni rejestrują powierzchnie Ziemi w systemie teledetekcji aktywnej – radarowej. Wysyłany impuls promieniowania elektromagnetycznego w zakresie fal o długości 6 cm (pasmo C-SAR)  wraca do anteny satelity i jest rejestrowany z uwzględnieniem dwóch składowych polaryzacji. Obrazy Sentinel-1 są przetwarzane za pomocą programu SNAP, który umożliwia korekcję geometryczną, radiacyjną i wykonywanie przetworzeń polegających na zastosowaniu operatorów matematycznych. Na przykładzie okresu zimy 9 I 2017–2 III 2017 wykonano porównanie zasięgu i form zjawisk lodowych na Jeziorze Zegrzyńskim i dolnych odcinkach Bugu i Narwi. Wynik analizy wskazuje, że w obrazach radarowych dobrze odwzorowuje się lód rzeczny, natomiast gładki lód jeziorny jest trudny do interpretacji. Obrazy radarowe Sentinel-1 w zakresie produktów Interferometric Wide i polaryzacji VV+VH mogą być wykorzystane do oceny przebiegu i zasięgu zjawisk lodowych.

pub/17_4_121.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt4/17_4_121.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.4.121

Zapis do cytowania:

MLA Magnuszewski, Artur. "APPLICATION OF SATELLITE SENTINEL-1 RADAR IMAGES FOR DESCRIPTION OF ICE PHENOMENA ON DĘBE RESERVOIR." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 17.4 (2018): 121-130. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2018.17.4.121
APA (2018). APPLICATION OF SATELLITE SENTINEL-1 RADAR IMAGES FOR DESCRIPTION OF ICE PHENOMENA ON DĘBE RESERVOIR. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 17 (4), 121-130 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2018.17.4.121
ISO 690 MAGNUSZEWSKI, Artur. APPLICATION OF SATELLITE SENTINEL-1 RADAR IMAGES FOR DESCRIPTION OF ICE PHENOMENA ON DĘBE RESERVOIR. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2018, 17.4: 121-130. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2018.17.4.121
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume17/issue4/abstract-121.html