Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 17 (4) 2018 str. 223-232

Katarzyna Szawernoga, Grzegorz Pęczkowski

Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Plac Grunwaldzki

BADANIA EKSPERYMENTALNE WŁAŚCIWOŚCI CIEPLNYCH W PIONOWYCH SYSTEMACH ROŚLINNYCH

słowa kluczowe: zielona ściana, pionowy ogród, temperatura powietrza, termoizolacja
abstrakt:

Rozwój miast powoduje zanikanie powierzchni zazielenionych w mieście, co częściowo jest przyczyną wzrostu temperatury w miastach i powstawania efektu „wyspy ciepła”. Aby ograniczyć nagrzewanie aglomeracji powinno się zacząć stosować alternatywne sposoby wprowadzania zieleni na tereny zurbanizowane. Jednym z nich jest zastosowanie zielonych ścian na elewacjach budynków. Wertykalny ogród wpływa na temperaturę powietrza, redukując temperaturę na powierzchni nagrzanego budynku. Dodatkowo zielone ściany poprawiają walory estetyczne miasta, wprowadzając równowagę w surowy krajobraz nowoczesnej architektury oczyszczają powietrze z toksyn. W pracy omówiono problematykę związaną z termiką zielonych ścian. Badania były prowadzone w 2016 roku na modelach doświadczalnych zlokalizowanych na terenie Dolnego Śląska na terenie obserwatorium Agro-Hydrometeorologii Wrocław-Swojec, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Celem badań było określenie wpływu otoczenia na kształtowanie się stosunków termicznych wewnątrz zielonej ściany. Obserwacje były prowadzone na południowej stronie budynku. Przeprowadzone analizy pokazały, że pokrywa roślinna działa jak warstwa izolacyjna. Dzięki niej można ustabilizować warunki termiczne panujące na ścianie za panelem. Dla porównania właściwości pionowego ogrodu obserwacje były równocześnie prowadzone na modelu referencyjnym będącym gładką ścianą bez pokrywy roślinnej. Porównując wyniki badań z obu modeli stwierdzono, że zielona ściana w jest w stanie ograniczać nagrzewanie się zewnętrznej części budynku, a co za tym idzie ograniczyć wahania temperaturowe powietrza w pomieszczeniach.

pub/17_4_223.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt4/17_4_223.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.4.223

Zapis do cytowania:

MLA Szawernoga, Katarzyna, and Grzegorz Pęczkowski. "EXPERIMENTAL TESTS OF THERMAL PROPERTIES PERTAINING TO VERTICAL PLANT SYSTEMS IN THE CLIMATE OF LOWER SILESIA." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 17.4 (2018): 223-232. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2018.17.4.223
APA (2018). EXPERIMENTAL TESTS OF THERMAL PROPERTIES PERTAINING TO VERTICAL PLANT SYSTEMS IN THE CLIMATE OF LOWER SILESIA. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 17 (4), 223-232 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2018.17.4.223
ISO 690 SZAWERNOGA, Katarzyna, PęCZKOWSKI, Grzegorz. EXPERIMENTAL TESTS OF THERMAL PROPERTIES PERTAINING TO VERTICAL PLANT SYSTEMS IN THE CLIMATE OF LOWER SILESIA. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2018, 17.4: 223-232. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2018.17.4.223
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume17/issue4/abstract-223.html