Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 17 (4) 2018 str. 5-14

Przemysław Baran1, Ryszard Murzyn2, Aleksandra Meres3

1 Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics, University of Agriculture in Krakow
2
GEO-INŻ-BUD Ryszard Murzyn’ Geological Engineering Company, Design and Consultancy Services
3
Graduate of the University of Agriculture in Krakow, Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying

PROBLEM WYBORU SKUTECZNEJ METODY STABILIZACJI DRÓG NA ZABUDOWANYCH OBSZARACH OSUWISKOWYCH

słowa kluczowe: flisz karpacki, osuwisko, stabilizacja skarp, analiza stateczności
abstrakt:

Celem artykułu było przedstawienie możliwie najkorzystniejszej metody stabilizacji dróg na zabudowanych obszarach osuwiskowych. Przedmiotem badań został objęty obszar osuwiskowy, znajdujący się w wybranej gminie powiatu nowosądeckiego – województwo małopolskie. Na przedmiotowym obszarze utworzyło się w dolnej części stoku osuwisko, przez które przebiega droga, prowadząca do położonych wyżej obiektów mieszkalnych i gospodarczych. Mając na względzie aspekt ekonomiczny, przy jednoczesnym możliwie skutecznym sposobie stabilizacji drogi na badanym terenie, przeanalizowano zastosowanie kilku rozwiązań technicznych do których należały: drenaż francuski, mikropale kotwiące zwieńczone oczepem żelbetowym oraz kotwy gruntowe. Jako wskaźnik skuteczności zastosowanego rozwiązania technicznego wzięto pod uwagę współczynnik stateczności stabilizowanego osuwiska, którego wartość nie powinna być mniejsza niż 1,5 po stabilizacji osuwiska. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń stwierdzono, że drenaż francuski nie jest wystarczającym rozwiązaniem, tak samo jak zastosowanie samych mikropali kotwiących. Dopiero połączenie wspomnianych rozwiązań wraz z zastosowaniem dodatkowego kotwienia pozwala na skuteczną ochronę tego terenu.
 

pub/17_4_5.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt4/17_4_5.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.4.5

Zapis do cytowania:

MLA Baran, Przemysław, et al. "THE PROBLEM OF CHOOSING AN EFFECTIVE ROAD STABILIZATION METHOD ON BUILT-UP LANDSLIDE AREAS." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 17.4 (2018): 5-14. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2018.17.4.5
APA (2018). THE PROBLEM OF CHOOSING AN EFFECTIVE ROAD STABILIZATION METHOD ON BUILT-UP LANDSLIDE AREAS. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 17 (4), 5-14 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2018.17.4.5
ISO 690 BARAN, Przemysław, MURZYN, Ryszard, MERES, Aleksandra. THE PROBLEM OF CHOOSING AN EFFECTIVE ROAD STABILIZATION METHOD ON BUILT-UP LANDSLIDE AREAS. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2018, 17.4: 5-14. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2018.17.4.5
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume17/issue4/abstract-5.html