Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 17 (4) 2018 str. 97-108

Roman Kuryltsiv1, Józef Hernik2, Nadiia Kryshenyk1, Nataliya Zhydovska3

1 Land Management Department, Lviv National Agrarian University
2
Department of Land Management and Landscape Architecture, University of Agriculture in Krakow
3
Department of Accounting and Taxation, Lviv National Agrarian University

REJESTR GRUNTÓW JAKO INSTRUMENT ROZWOJU ZJEDNOCZONYCH HROMAD TERYTORIALNYCH NA UKRAINIE

słowa kluczowe: rejestr gruntów, zjednoczone hromady terytorialne, decentralizacja, grunty rolne
abstrakt:

Niniejszy artykuł omawia szczególne cechy nowej organizacji administracyjno-terytorialnej w warunkach decentralizacji władzy na Ukrainie. Wskazuje na najważniejsze etapy powstawania zjednoczonych hromad terytorialnych (zjednoczonych gmin) oraz warunki ich obecnego i przyszłego kształtowania. W artykule przedstawiono argumenty na poparcie tezy, że skuteczny rozwój odpowiednich terenów wymaga odejścia od centralnego finansowania, a także przekazania gruntów państwowych w posiadanie gminne.
Badanie przedstawia algorytm przekazywania gruntów rolnych, będących własnością państwa i ich zamiany w mienie komunalne przez instytucję zjednoczonych hromad terytorialnych. Działanie to pozwoli zapewnić precyzyjnie określone i transparentne wpływy do lokalnych budżetów w postaci płatności za grunty oraz przyczyni się do rozwoju gospodarczego zjednoczonych hromad terytorialnych.
Badanie potwierdza, że rejestr gruntów powinien stać się jednym z kluczowych instrumentów dalszego rozwoju zjednoczonych hromad terytorialnych, ponieważ przekazanie gruntów rolnych będących własnością państwa i ich zamiana w mienie komunalne przez instytucję hromad zapewnią lepszy rozwój gospodarczy zjednoczonych hromad terytorialnych oraz przyciągną inwestycje.

pub/17_4_97.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt4/17_4_97.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.4.97

Zapis do cytowania:

MLA Kuryltsiv, Roman, et al. "LAND INVENTORY AS THE INSTRUMENT FOR DEVELOPMENT OF AMALGAMATED TERRITORIAL COMMUNITIES IN UKRAINE." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 17.4 (2018): 97-108. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2018.17.4.97
APA (2018). LAND INVENTORY AS THE INSTRUMENT FOR DEVELOPMENT OF AMALGAMATED TERRITORIAL COMMUNITIES IN UKRAINE. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 17 (4), 97-108 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2018.17.4.97
ISO 690 KURYLTSIV, Roman, et al. LAND INVENTORY AS THE INSTRUMENT FOR DEVELOPMENT OF AMALGAMATED TERRITORIAL COMMUNITIES IN UKRAINE. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2018, 17.4: 97-108. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2018.17.4.97
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume17/issue4/abstract-97.html