Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 3 (1) 2004 str. 21–29

Elżbieta Jagiełło

WIELOPIERŚCIENIOWE WĘGLOWODORY AROMATYCZNE W WODACH PODZIEMNYCH W POBLIŻU SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH

słowa kluczowe: wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, wody podziemne, składowisko, odpady
abstrakt: W próbkach wód podziemnych pobranych z piezometrów rozmieszczonych wokół składowiska odpadów komunalnych „Swojczyce” we Wrocławiu oznaczono zawartość szesnastu wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Badania prowadzono w 2001 r., pobierając próbki wody w czerwcu, wrześniu i grudniu. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że w wodach wypływających ze składowiska zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych była nawet kilka razy większa niż w wodach dopływających do składowiska. Przeważały węglowodory trójpierścieniowe, które nie mają bezpośredniego działania kancerogennego. Zgodnie z klasyfikacją opracowaną przez Bąbelka podziemne wody wypływające ze składowiska można zaliczyć do wód nie zanieczyszczonych wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi.
pub/3_1_21.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom3/zeszyt1/3_1_21.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Jagiełło, Elżbieta. "POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS IN UNDERGROUND WATERS NEAR MUNICIPAL WASTE DUMP." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 3.1 (2004): 21–29.
APA (2004). POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS IN UNDERGROUND WATERS NEAR MUNICIPAL WASTE DUMP. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 3 (1), 21–29
ISO 690 JAGIEłłO, Elżbieta. POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS IN UNDERGROUND WATERS NEAR MUNICIPAL WASTE DUMP. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2004, 3.1: 21–29.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume3/issue1/abstract-21.html