Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 3 (1) 2004 str. 41–53

Andrzej Czerniak

WYMYWALNOŚĆ CHROMU Z CEMENTOGRUNTÓW DROGOWYCH W ASPEKCIE OCHRONY ŚRODOWISKA LEŚNEGO

słowa kluczowe: środowisko leśne, droga, cementogrunt, wymywanie, chrom
abstrakt: Badania miały na celu określenie zawartości chromu w różnych rodzajach cementów i wybranym rodzaju piasku oraz ustalenie stopnia wymywania tego metalu z wymienionych materiałów i ze stwardniałych cementogruntów. Próbki o różnym udziale procentowym cementu badano zarówno w stanie nienaruszonym, jak i rozkruszone (symulacja zniszczonej podbudowy). Stwierdzono, że piasek zawierał niewielką ilość chromu (ok. 15 mg . kg-1), a cementy charakteryzowały się zbliżoną zawartością ogólną tego metalu wynoszącą 50–60 mg . kg-1. Ilość chromu wymywanego z poszczególnych rodzajów cementu była podobna (20–25 mg . dm-3). Stężenie chromu w wyciągach z cementogruntów wynosiło około 1,0 mg . dm-3 i było nieznacznie większe w przypadku próbek rozkruszonych niż próbek nienaruszonych. Zawartość ogólna chromu w cementach mieściła się w zakresie dopuszczalnych wartości zanieczyszczenia substancjami chemicznymi gruntów. Stężenie chromu w eluatach z cementogruntów było wyższe od dopuszczalnego stężenia tego metalu w ściekach wprowadzanych do ziemi.
pub/3_1_41.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom3/zeszyt1/3_1_41.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Czerniak, Andrzej. "CHROMIUM LEACHING FROM ROAD CEMENT-SOILS IN THE CONTEXT OF FOREST ENVIRONMENT PROTECTION." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 3.1 (2004): 41–53.
APA (2004). CHROMIUM LEACHING FROM ROAD CEMENT-SOILS IN THE CONTEXT OF FOREST ENVIRONMENT PROTECTION. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 3 (1), 41–53
ISO 690 CZERNIAK, Andrzej. CHROMIUM LEACHING FROM ROAD CEMENT-SOILS IN THE CONTEXT OF FOREST ENVIRONMENT PROTECTION. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2004, 3.1: 41–53.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume3/issue1/abstract-41.html