Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 3 (1) 2004 str. 73–79

Stanisław Kostrzewa, Grzegorz Pęczkowski, Maria Strzelczyk

SPRAWNOŚĆ DRENOWANIA GLEB ORNYCH W SUDETACH ŚRODKOWYCH

słowa kluczowe: Sudety, drenowanie gleb ornych, wody gruntowe
abstrakt: W pracy podjęto próbę oceny sprawności działania systemu drenarskiego na podstawie czasu osiągania minimalnej normy odwodnienia gruntu. Badania prowadzono w latach hydrologicznych 2000–2002 na terenie obiektu doświadczalnego położonego w Sudetach Środkowych na drenowanych gruntach ornych. Mierzono poziom wody gruntowej w wybranych działach drenarskich o rozstawie normatywnej i dwukrotnie od niej większej. Analizując wyniki pomiarów stwierdzono, że drenowanie sprawnie obniżało poziom wód gruntowych w okresie poprzedzającym wiosenne prace polowe, nawet w latach mokrych, zarówno przy rozstawie normatywnej, jak i zwiększonej.
pub/3_1_73.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom3/zeszyt1/3_1_73.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kostrzewa, Stanisław, et al. "EFFICIENCY OF DRAINAGE OF ARABLE SOILS IN CENTRAL SUDETES." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 3.1 (2004): 73–79.
APA (2004). EFFICIENCY OF DRAINAGE OF ARABLE SOILS IN CENTRAL SUDETES. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 3 (1), 73–79
ISO 690 KOSTRZEWA, Stanisław, PęCZKOWSKI, Grzegorz, STRZELCZYK, Maria. EFFICIENCY OF DRAINAGE OF ARABLE SOILS IN CENTRAL SUDETES. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2004, 3.1: 73–79.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume3/issue1/abstract-73.html